O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Operacji Krajowych

Dyrektor: Krzysztof Senderowicz

Departament Operacji Krajowych wykonuje zadania związane z realizacją polityki pieniężnej, obsługą obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, zarządzaniem kredytami zagranicznymi zaciągniętymi przez NBP oraz działalnością dewizową.

Ponadto do zadań Departamentu Operacji Krajowych należy m.in.:

  • przeprowadzanie fixingu stawki referencyjnej POLONIA,
  • wyliczanie kursu euro w złotych,
  • rozpatrywanie wniosków o udzielenie indywidualnych zezwoleń dewizowych i prowadzenie rejestru działalności kantorowej,
  • przeprowadzanie kontroli w zakresie określonym ustawą Prawo dewizowe oraz ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przeprowadzanie kontroli obrotu bonami skarbowymi i bonami pieniężnymi NBP.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-02
1 EUR4,7079
1 USD4,2803
1 CHF4,7147
1 GBP5,2838
100 JPY3,3201

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję