O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Rachunkowości i Finansów

Dyrektor: Krzysztof Kruszewski

Departament Rachunkowości i Finansów wykonuje zadania dotyczące gospodarki finansowej NBP, w szczególności w zakresie projektowania, wykonywania i koordynowania zadań związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową.

Ponadto do zadań Departamentu Rachunkowości i Finansów należy m.in.:

  • koordynowanie w NBP spraw z zakresu danin publicznych i międzynarodowego prawa podatkowego oraz reprezentowanie NBP przed odpowiednimi organami, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Departamentu Kadr,
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego NBP i współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe NBP,
  • opracowywanie i monitorowanie wykonania planu finansowego NBP oraz planu inwestycji i leasingu NBP,
  • współpraca z Ministrem Finansów w zakresie opracowywania aktów prawnych dotyczących wykonania budżetu państwa,
  • projektowanie zasad otwierania i prowadzenia przez NBP rachunków bankowych, w szczególności budżetu państwa,
  • projektowanie zasad przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, w tym operacji zagranicznych.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-02
1 EUR4,7079
1 USD4,2803
1 CHF4,7147
1 GBP5,2838
100 JPY3,3201

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję