O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Statystyki

p.o. Dyrektor: Jarosław Jakubik

Departament Statystyki wykonuje zadania związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji oraz ich bieżącą oceną w szczególności w zakresie statystyki monetarnej, statystyki ostrożnościowo-stabilnościowej, bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, zadłużenia zagranicznego, a także sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych sektora niefinansowego.

Ponadto do zadań Departamentu Statystyki należy m.in.:

  • projektowanie zasad przekazywania do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego,
  • opracowywanie instrukcji i wytycznych oraz prowadzenie bieżącego instruktażu dla banków i innych podmiotów sporządzających sprawozdawczość dla celów statystycznych,
  • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami w zakresie wymiany danych statystycznych.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-02
1 EUR4,7079
1 USD4,2803
1 CHF4,7147
1 GBP5,2838
100 JPY3,3201

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję