Polityka pieniężna

Skład Rady Polityki Pieniężnej

Gabriela Masłowska
powiększ

Gabriela Masłowska
Członek Rady Polityki Pieniężnej

(kadencja: 7 X 2022 – 7 X 2028)

Urodziła się 27 czerwca 1950 r. w Batorzu.

Po ukończeniu Technikum Ekonomicznego podjęła studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując w 1974 r. tytuł magistra z zakresu problematyki rozwoju regionalnego. W latach 1974–1976 była asystentem w Instytucie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 1976–1980 pracowała jako nauczyciel akademicki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prowadząc wykłady z ekonomii.

W 1982 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych i podjęła pracę w Katedrze Ekonomiki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, gdzie jako adiunkt wykładała ekonomię gospodarki rynkowej. Była też kierownikiem Studium Rozwoju Obszarów Wiejskich prowadzonego we współpracy z uczelniami z Francji, Belgii i Włoch. W latach 2006–2015 prowadziła wykłady w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z polityki gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej. Była promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich, między innymi z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego i konkurencyjności.

Gabriela Masłowska była posłem na Sejm IV, V, VI, VII ,VIII i IX kadencji.

Nieprzerwanie od 2002 roku pracowała w sejmowej Komisji Finansów Publicznych, a w VIII i IX kadencji jako zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Była także członkiem Komisji Rolnictwa, Komisji Infrastruktury i Komisji Zdrowia oraz wielu podkomisji, w tym do spraw monitorowania systemu podatkowego i instytucji finansowych. Przynależała do wielu zespołów parlamentarnych. W bieżącej kadencji Sejmu była przewodniczącą Zespołu do spraw Trójmorza. Szczególnym przedmiotem jej aktywności poselskiej była polityka pieniężna, rynek kapitałowy i system finansowy oraz zagadnienia związane ze spółdzielczością. W kwestii spółdzielczości występowała dwukrotnie w Trybunale Konstytucyjnym, co miało zasadnicze znaczenie dla korzystnych przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych.

Gabriela Masłowska prowadzi systematyczne badania i analizy w oparciu o statystykę międzynarodową dotyczące funkcjonowania strefy euro. Uzyskane wyniki badań zostały zawarte w około stu wystąpieniach parlamentarnych dotyczących polityki monetarnej i rynku kapitałowego oraz w publikacjach naukowych i popularnonaukowych w tym: Makroekonomia gospodarki rynkowej, ABC rynku kapitałowego,O zachowanie suwerenności monetarnej Polski.

6 października 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Gabrielę Masłowską na członka Rady Polityki Pieniężnej.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję