Publikacje

Badanie Zasobności Gospodarstw Domowych

Badanie Zasobności Gospodarstw Domowych (BZGD) jest pierwszym badaniem, które dostarcza szczegółowych danych na temat majątku i zadłużenia gospodarstw domowych (GD) w Polsce. Pozwala tym samym lepiej zrozumieć, jak kształtują się nierówności majątkowe i jak przebiegają ważne procesy ekonomiczne – oszczędzanie, zadłużanie czy podejmowanie ryzyka finansowego.

BZGD zostało po raz pierwszy zrealizowane w Polsce na początku 2014 roku przez Narodowy Bank Polski we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Bliźniacze badania są prowadzone w krajach strefy euro i niektórych innych krajach Unii Europejskiej w ramach sieci badawczej Household Finance and Consumption Network, koordynowanej przez Europejski Bank Centralny.

Raport z badania pilotażowego z 2014 r.

Celem poniższego raportu jest poznanie szeroko rozumianej sytuacji finansowej Polaków, zwłaszcza wielkości zgromadzonych przez gospodarstwa domowe aktywów oraz zaciągniętych zobowiązań.

Pliki do pobrania:

Badanie w 2016 r.

Na jesieni 2016 r. Narodowy Bank Polski planuje przeprowadzić wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym kolejną turę badania zasobności gospodarstw domowych w Polsce. Pozwoli ono określić jak na przestrzeni czasu zmieniają się m.in. majątek, zadłużenie i ryzyko finansowe podejmowane przez gospodarstwa domowe w Polsce. Badanie zostanie przeprowadzone wśród kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych, obejmując zarówno te gospodarstwa, które wzięły udział w badaniu pilotażowym w 2014 r., jak i gospodarstwa, które zostaną zaproszone do udziału w badaniu po raz pierwszy.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję