Publikacje

Integracja Europejska

Europejski System Banków Centralnych

Europejski System Banków Centralnych (ESBC) rozpoczął swoją działalność z chwilą rozpoczęcia trzeciego etapu tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW), tj. 1 stycznia 1999 r. Został on utworzony - na podstawie Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską - jako organ sprawujący zadania z zakresu bankowości centralnej, którego głównym celem jest utrzymywanie stabilności cen. ESBC składa się z Europejskiego Banku Centralnego (EBC), który rozpoczął swoją działalność 1 czerwca 1998 r., oraz narodowych banków centralnych (NBC) wszystkich państw członkowskich UE. EBC, mający siedzibę w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem, sprawuje wobec NBC funkcję centrali. Poszczególne NBC mają wiele cech wspólnych, jak np. niezależność, cele działalności i zadania (w szczególności spowodowane przystąpieniem do ESBC); z drugiej strony posiadają jednak odrębne cechy: genezę powstania, podstawy prawne funkcjonowania, strukturę organizacyjną, liczbę zatrudnionych pracowników itp.

Niniejsza publikacja ma charakter leksykonu zawierającego podstawowe informacje na temat EBC i wszystkich narodowych banków centralnych wchodzących w skład ESBC (z podziałem na NBC należące do Eurosystemu i będące poza nim). W Informacjach ogólnych zamieszczone zostały m.in. wiadomości na temat podstawy prawnej funkcjonowania banku, jego udziału w kapitale EBC, dodatkowych zadaniach, nadzorze bankowym; w punkcie Struktura organizacyjna czytelnik znajdzie informacje o organach danego banku, jego siedzibie, strukturze terenowej i liczbie zatrudnionych pracowników. Rozdział poświęcony bankom centralnym spoza Eurosystemu zawiera dodatkowo punkt poświęcony Polityce pieniężnej i kursowej. Natomiast we Wstępie znajdują się podstawowe informacje na temat genezy powstania ESBC, podstaw prawnych jego funkcjonowania, podstawowych zadań i niezależnej pozycji Systemu wśród instytucji wspólnotowych.

Plik do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję