Publikacje

Materiały i Studia - 1989 - 1991

Numer Data Tytuł Autor
1 5/89 1. Trendy rozwojowe w polityce monetarnej Niemieckiego Banku Federalnego W.Fuhrman
2. Niektóre otwarte problemy systemu finansowego i systemu bankowego i polityki monetarnej Jugosławii M.Gaspari (tłumaczenie)
3. Absurdy polityki stopy procentowej (Jugosławia) M.Gaspari (tłumaczenie)
2 8/89 Marka zachodnioniemiecka jako waluta międzynarodowa M.Lewandowska
3 8/89 Dwuwalutowość w gospodarce polskiej oraz metody jej ograniczenia P.Wyczański
4 10/89 1. Wymogi i ograniczenia twardego finansowania przedsiębiorstw J.Pietrewicz
2. Skłonność do inwestowania i popyt inwestycyjny przedsiębiorstwa państwowego w polskim systemie gospodarczym K.Nowiński (tłumaczenie)
5 12/89 1. Polityka monetarna K.Kalicki
2. Rynki kapitałowe w krajach gospodarczo rozwiniętych i krajach socjalistycznych M.Dusza (tłumaczenie)
3. Polityka banków wobec przedsiębiorstw zagrożonych upadłością i jej uwarunkowania I.Rutkowska (tłumaczenie)
6 12/89 1. Bank Polski - organizacja i funkcje P.Wyczański
2. Deutschebank - organizacja i funkcje K.Kalicki (tłumaczenie)
3. Bank Hiszpanii - organizacja i funkcje Z.Polański (tłumaczenie)
4. Węgierski Bank Narodowy - organizacja i funkcje K.Nowiński (tłumaczenie)
5. Wybrane banki centralne - organizacja i funkcje W.Rutkowski (tłumaczenie)
7 9/90 Pieniądz i banki w gospodarce rynkowej B.Pietrzak
8 9/90 1. Rynki kapitałowe: funkcje, rozwój i polityka monetarna W.Furhman
2. Teoria i praktyka sterowania monetarnego D.Gowland
9 11/90 Ewolucja japońskiego systemu bankowości i polityki monetarnej J.Solarz
10 11/90 Strategie inwestycyjne M.Dusza
11 12/90 Kredytowanie rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce J.Świderski
12 2/91 Stabilizacja wybranych gospodarek hiperinflacyjnych (wnioski dla Polski) P.Boguszewski
13 3/91 1. Zarys strategii dostosowania się Rzeczypospolitej Polskiej do wymogów Wspólnot Europejskich A.Szafarczyk
J.Solarz
2. Niezależność Niemieckiego Banku Federalnego jako model dla banku centralnego EWG M.Lewandowska
14 3/91 Finansowe aspekty zjednoczenia Niemiec Z.Zawadzka
15 3/91 Niemiecka reforma walutowa z 1948 uwarunkowania, cele i skutki Z.Zawadzka
16 4/91 Reforma gospodarcza Ludwiga Erharda. Porównanie warunków i celów niemieckiej reformy z reformami w krajach postkomunistycznych Z.Zawadzka
17 4/91 Polityka stabilizacyjna Ministra Skarbu Jerzego Zdziechowskiego (XI/1925-V/1926) W.Morawski
18 5/91 Kredytowanie i nadzór w niemieckim systemie bankowym Z.Zawadzka
19 10/91 Wspomnienia z okresu pracy w Narodowym Banku Polskim Z.Karpiński
opr. Z.Landau
20 10/91 Harmonizacja polskiego systemu bankowego z Wspólnotą Europejską J.Solarz
21 10/91 Wspomnienia z okresu pracy w Narodowym Banku Polskim Z.Karpiński
opr. Z.Landau
20 10/91 Harmonizacja polskiego systemu bankowego z Wspólnotą Europejską J.Solarz
21 10/91 Stopa procentowa w gospodarce rynkowej Z.Fedorowicz
22 10/91 Stopa procentowa w bankach komercyjnych B.Gruszka
23 11/91 Ocena ryzyka kredytowego (zdolność kredytowa klientów ryzyko i zabezpieczenie) P.Wyczański
24 11/91 Podaż pieniądza (pomiar i modele) R.Kokoszczyński
25 11/91 Udział sektora bankowego w operacjach rynku kapitałowego M.Dusza
26 12/91 1. Kapitały zagraniczne w Banku Handlowym w Warszawie Z.Landau
2. Bank Inwestycyjny 1949-1969 (czy tylko historia) J.Kaliński
27 12/91 Polityka pieniężna wobec rolnictwa J.Świderski

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję