Publikacje

Materiały i Studia - 1992 - 1994

Numer Data Tytuł Autor
28 1/92 1. Rząd a Bank Polski w latach 1924-1939 Z.Landau
J.Solarz
2. Nadzór bankowy w II Rzeczypospolitej W.Morawski
29 1/92 1. Polski kryzys bankowy w 1925 r. W.Morawski
J.Solarz
2. Kredytowanie handlu prywatnego w Polsce międzywojennej J.Kaliński
30 3/92 Polityka kursowa na lata dziewięćdziesiąte P.Wyczański
31 4/92 Kierunki i problemy prywatyzacji w gospodarce postkomunistycznej E.Golachowski
32 4/92 1. Europejski system walutowy M.Lewandowska
J.Solarz
2. Rola integracji monetarnej w procesie stowarzyszenia Rzeczypospolitej Polskiej z Wspólnotami Europejskimi J.Solarz
33 11/92 Rynek papierów skarbowych a polityka monetarna A.Sławiński
34 2/93 Metody zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym A.Sławiński
35 4/93 Ceny papierów skarbowych a wysokość stopy procentowej A.Sławiński
36 8/93 Inwestycje w Polskiej gospodarce (wybrane problemy) R.Kucharski
37 9/93 Polityka monetarna a wzrost ekonomiczny i zmiany strukturalne w gospodarce Polskiej B.Pietrzak
38 9/93 Giełdy futures a rynek papierów skarbowych J.Osiński
A.Sławiński
39 11/93 Postęp technologiczny w innowacjach finansowych (na przykładzie kart bankowych) W.Spruch
40 12/93 Polityka kredytowo-pieniężna a system finansowy w Polsce w latach 1990-1993 Z.Polański
41 2/94 Rynki finansowe: Zarys analizy wyników działalności banków depozytowo-kredytowych w latach 1990-1993 M.Gołajewska
P.Wyczański
42 2/94 Rynki finansowe: Międzybankowy rynek pieniężny `93 A.Sławiński
43 5/94 Rynki finansowe: Banki komercyjne a polski rynek kapitałowy M.Dusza
44 6/94 Ewolucja polskiej bankowości centralnej Aspekty prawne R.W.Kaszubski
45 6/94 Z dziejów emisji polskich pieniędzy papierowych M.Kowalski
46 8/94 Rynek pieniężny w Polsce J.Pietrewicz
47 8/94 Walory informacyjno-decyzyjne sprawozdawczości bankowej J.Świderski
48 9/94 W poszukiwaniu modelu systemu bankowego dla Polski J.Solarz
49 11/94 Strategiczna analiza sektora bankowego w Polsce w kontekście jego konsolidacji L.Auda

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję