Publikacje

Materiały i Studia - 1999

Numer Data Tytuł Autor
83 1/99 Fundusze powiernicze w Polsce E.Mirosław
84 2/99 Działalność kredytowa banków w ocenie przedsiębiorstw K.Szwarc
85 3/99 Ryzyko stopy procentowej i instrumenty służące zabezpieczaniu się przed nim A.Grąt
86 3/99 Sytuacja finansowa banków w 1998 r. M.Gołajewska M.Józeforska P.Wyczański
87 4/99 System informacyjny banków komercyjnych J.Świderski
88 7/99 Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 1998 r. ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężno-kredytowej w świetle badań ankietowych i danych GUS. P.Boguszewski (zespół)
89 7/99 Konstrukcja pieniężnych agregatów DIVISIA w warunkach polskich N.Cieśla
90 7/99 Nowa międzynarodowa architektura finansowa (próba reformy światowego systemu finansowego) H.Bilski
91 8/99 Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfika transmisji w Polsce R.Kokoszczyński
92 8/99 Neutralność pieniądza a oczekiwania M.Brzoza-Brzezina
93 8/99 Bankowość inwestycyjna w systemie finansowym. Wnioski dla Polski K.Czerkas
94 8/99 Najważniejsze inicjatywy międzynarodowych organizacji i instytucji finansowych na rzecz pomocy najuboższym i dotkniętym kryzysem krajom świata H.Bilski
95 11/99 Grupy bankowo-ubezpieczeniowe: Strategie tworzenia, efektywność O.Kowalewski
96 12/99 Efektywność i ryzyko sektora bankowego w Polsce Kierownik naukowy projektu: T.P.Opiela;
zespół:
P.Bednarski
M.Gołajewska
M.Józefowska
E.M.Nikiel

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję