Publikacje

Materiały i Studia - 2000

Numer Data Tytuł Autor
97 1/2000 Postęp w procesie reformowania międzynarodowej architektury finansowej (wzrost znaczenia roli sektora prywatnego) H.Bilski
98 3/2000 Sytuacja finansowa banków w 1999 r. M.Gołajewska
M.Józefowska
P.Wyczański
99 4/2000 Problemy reformy sektora finansowego ChRL H.Bilski
100 4/2000 Model przyczynowo-skutkowy depozytów walutowych sektora niefinansowego M.Stamirowski
101 4/2000 Ewolucja systemów zabezpieczeń przed fałszerstwami polskiego pieniądza papierowego od 1794 roku M.Madejski
102 5/2000 Instrumenty interwencji banku centralnego na rynku pieniężnym D.Tymoczko
103 6/2000 Procedury analizy i oceny banków M.Gospodarowicz
104 6/2000 Tendencje w zakresie kosztów przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1996-1999. Ocena ich oddziaływania na procesy inflacyjne w gospodarce polskiej w 1999 r. G.Machura-Bocian
105 7/2000 O przewidywaniu cen akcji. Od analizy fundamentalnej do finansów behawioralnych P.Zielonka
106 7/2000 Propozycje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w zakresie nowej struktury adekwatności kapitałowej z perspektywy krajów wschodzących na przykładzie Polski E.Trybowska
107 8/2000 Analiza wpływu wprowadzenia euro na polski system bankowy K.Szeląg
R.Żak
S.Jakubiec
M.Glibowska
108 8/2000 Estymacja i interpretacja zerokuponowej krzywej dochodowości I.Stępniak
J.Zieliński
109 8/2000 Ocena spełniania przez funkcjonujące w Polsce systemy rozrachunku papierów wartościowych międzynarodowych standardów, ze szczególnym uwzględnieniem standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej B.Gos
110 9/2000 Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 1999 roku ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężno-kredytowej w świetle badań ankietowych i danych GUS P. Boguszewski
K.Puchalska
A.Kocięcki
Z.Jankiewicz
111 10/2000 Nieefektywność zarządzania na poziomie mikro jako przyczyna kryzysu walutowego (na przykładzie Korei Południowej) M.Ćwikiewicz
112 10/2000 Determinanty i metody szacowania ryzyka kryzysu walutowego D.Raus
113 11/2000 Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2000. (cz. I) T.Kopczewski
114 11/2000 Interwencje walutowe T.Lubański
115 12/2000 Polska i UGW: optymalny obszar walutowy? J.Borowski

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję