Publikacje

Materiały i Studia - 2001

Numer Data Tytuł Autor
116 2/2001 Rynek kart płatniczych w Polsce na tle rozwiniętych rynków w krajach Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy rozwoju R.Janowicz
117 2/2001 Możliwości wykorzystania średnich obciętych do analizy inflacji bazowej w Polsce P.Woźniak
118 2/2001 Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego: przesłanki teoretyczne i doświadczenia wybranych krajów J.Drop
A.Wojtyna
119 3/2001 Optymalizacja zarządzania długiem skarbu państwa. Minimalizacja kosztów obsługi instrumentów dłużnych emitowanych na rynku krajowym L.Klukowski
E.Kuba
120 3/2001 Związki banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi. Wybrane aspekty przedmiotowe bancassurance M.Śliperski
121 4/2001 Pranie brudnych pieniędzy K.Wąsowski
122 5/2001 Analiza przygotowań państw członkowskich UE i państw kandydujących do wprowadzenia euro w formie gotówkowej K.Szeląg
M.Glibowska
S.Jakubiec
B.Pawełczyk
123 5/2001 Procesy konsolidacji i restrukturyzacji działalności japońskich banków K.Jackowicz
124 6/2001 Ryzyko stopy procentowej i instrumenty pochodne służące zabezpieczeniu się przed nim A.Grąt
125 6/2001 Bankowość elektroniczna A.Jurkowski
126 7/2001 Teoretyczne podstawy konstrukcji programów stabilizacyjnych oraz ich realizacja w Chile w latach 1973 - 1982 M.Jarmużek
127 7/2001 Pieniądz elektroniczny. Przegląd zaleceń i regulacji prawnych związanych z emisją pieniądza elektronicznego w Unii Europejskiej A.Maśląg
128 8/2001 Analiza wpływu wprowadzenia euro na polski system bankowy
(druga edycja)
K. Szeląg
Renata Żak
M.Glibowska
B.Pawełczyk
129 8/2001 Ocena spełniania przez polski system płatniczy dziesięciu minimalnych zasad obowiązujących dla krajowych systemów płatniczych w Unii Europejskiej B.Wróbel
A.Tochmański
130 11/2001 Przykłady "znaczących" aprecjacji realnego kursu walutowego w gospodarce światowej w okresie ostatnich dwudziestu lat T.Michalski
D.Raus

Kierownictwo naukowe
E.Rzeszutek
131 11/2001 Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej oraz prawne regulacje dotyczące takich systemów na gruncie prawa polskiego A.Łodyga
132 11/2001 Metoda Value at risk E.Szafarczyk
133 12/2001 System izby walutowej - korzyści i zagrożenia dla krajów rozwijających się Ł.Antas
134 12/2001 Narodowe polityki fiskalne w trakcie tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej E.Wilk
135 12/2001 Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2000 (cz. II) T.Kopczewski
M.Pawłowska

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję