Publikacje

Materiały i Studia - 2002

Autor Tytuł
Arkadiusz Kawulski
Bernard Smykla

Nadzorcze normy ostrożnościowe według znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne)

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2002
156
polska
(pdf, 547 KB)


Autor Tytuł
Michał Brzoza-Brzezina
Estimating the Natural Rate of Interest:
A SVAR Approach


Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2002
27
angielska
(pdf, 180 KB)


Autor Tytuł
Tomasz Łyziak
Monetary transmission mechanism in Poland. The strength and delays

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2002
26
angielska
(pdf, 395 KB)


Autor Tytuł
Jan Przystupa
The exchange rate in the monetary transmission mechanism.

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2002
25
angielska
(pdf, 259 KB)


Autor Tytuł
Ewa Wróbel
Małgorzata Pawłowska

Monetary transmission in Poland: some evidence on interest rate and credit channels

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
10/2002
24
angielska
(pdf, 724 KB)


Autor Tytuł
Jolanta Zięba
Długo- i krótkookresowa składowa Produktu Krajowego Brutto według metody Blancharda i Quaha

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2002
155
polska
(pdf, 591 KB)


Autor Tytuł
Bohdan Kłos
Mały strukturalny model inflacji.
Wersja 3.5.6


Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2002
154
polska
(pdf, 1,15 MB)


Autor Tytuł
Małgorzata Glibowska
Anna Górska
Beata Pawełczyk
Renata Żak

Analiza wpływu wprowadzenia euro na polski system bankowy (3. edycja)

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
12/2002
153
polska
(pdf, 690 KB)


Autor Tytuł
Leszek Klukowski
Elżbieta Kuba

Stochastyczna optymalizacja strategii zarządzania skarbowymi instrumentami dłużnymi

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2002
152
polska
(pdf, 633 KB)


Autor Tytuł
Ryszard Kokoszczyński
Tomasz Łyziak
Małgorzata Pawłowska
Jan Przystupa
Ewa Wróbel

Mechanizm transmisji polityki pieniężnej - współczesne ramy teoretyczne, nowe wyniki empiryczne dla Polski

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2002
151
polska
(pdf, 738 KB)


Autor Tytuł
Marek Świętoń
Terminowa struktura dochodowości skarbowych papierów wartościowych w Polsce w latach 1998 - 2001

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
11/2002
150
polska
(pdf, 876 KB)


Autor Tytuł
Andrzej Rzońca
Rachunek wzrostu na przykładzie gospodarki Irlandii w latach dziewięćdziesiątych

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
11/2002
149
polska
(pdf, 2,59 MB)


Autor Tytuł
Agata Urbańska
Polityka monetarna: współczesna teoria i analiza empiryczna dla Polski

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
10/2002
148
polska
(pdf, 920 KB)


Autor Tytuł
Tomasz Bałamut
Metody estymacji Value at Risk

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
8/2002
147
polska
(pdf, 1,42 MB)


Autor Tytuł
Marcin Olszak
Powiernik w banku hipotecznym

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
7/2002
146
polska
(pdf, 519 KB)


Autor Tytuł
Hanna Żywiecka
Przyczyny i mechanizmy kryzysów walutowych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia międzynarodowych przepływów kapitału

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
6/2002
145
polska
(pdf, 433 KB)


Autor Tytuł
Ewa Leszczyńska
Rynek kontraktów swap w Polsce

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
5/2002
144
polska
(pdf, 620 KB)


Autor Tytuł
Krzysztof Jackowicz,
Oskar Kowalewski

Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994-2000

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
5/2002
143
polska
(pdf, 1,2 MB)


Autor Tytuł
Michał Brzoza - Brzezina
The Relationship between Real Interest Rates and Inflation

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
3/2002
23
angielska
(pdf, 160 KB)


Autor Tytuł
Christophe Hurlin,
Rafał Kierzenkowski

A Theoretical and Empirical Assessment of the Bank Lending Channel and Loan Market Disequilibrium in Poland

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
5/2002
22
angielska
(pdf, 786 KB)


Autor Tytuł
Michał Brzoza - Brzezina, Bohdan Kłos, Adam Kot, Tomasz Łyziak
Hipoteza neutralności pieniądza

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
3/2002
142
polska
(pdf, 503 KB)


Autor Tytuł
Anna Szołtun
Systemy bankowe wybranych krajów Azji Południowo - Wschodniej

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
3/2002
141
polska
(pdf, 641 KB)


Autor Tytuł
Henryk Bilski
Japonia - walka o odzyskanie silnej pozycji gospodarczej i finansowej

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
3/2002
140
polska
(pdf, 462 KB)


Autor Tytuł
Małgorzata Szcześ,
Sebastian Jakubiec

Elektroniczne usługi finansowe - charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjnebr
(stan na koniec 2001 r.)


Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2/2002
139
polska
(pdf, 510 KB)


Autor Tytuł
Wojciech Pacho
Mikroekonomiczne koszty inflacji

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2/2002
138
polska
(pdf, 1,1 MB)


Autor Tytuł
Michał Kowalczyk
Zarządzanie ryzykiem w project finance

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
1/2002
137
polska
(pdf, 690 KB)


Autor Tytuł
Michał Rubaszek
Modeling fundamentals for forecasting portfolio inflows to Poland

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
1/2002
21
angielska
(pdf, 246 KB)


Autor Tytuł
Arkadiusz Napiórkowski
Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
1/2002
136
polska
(pdf, 760 KB)


Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję