Publikacje

Materiały i Studia - 2003

Autor Tytuł
Zespół
Przesłanki oceny poziomu rezerw dewizowych

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
12/2003
170
polska
(pdf, 537 KB)


Autor Tytuł
A.Górska, S.Jakubiec, H.Leżańska, M.Siemaszko
Analiza wpływu wprowadzenia euro na polski system bankowy (IV edycja)

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
12/2003
169
polska
(pdf, 874 KB)


Autor Tytuł
Krzysztof Nędzyński
Rola złota w polityce pieniężnej.
Teoria monetarna w modelu ekonomii podaży


Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
12/2003
168
polska
(pdf, 578 KB)


Autor Tytuł
Ewa Kupiecka
Kryzys finansowy w Indonezji w latach 1997-1998

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
12/2003
167
polska
(pdf, 770 KB)


Autor Tytuł
Konrad Szeląg
Integracja walutowa w Europie Zachodniej w okresie powojennym

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
9/2003
166
polska
(pdf, 852 KB)


Autor Tytuł
Anna Cieślak
Behawioralna ekonomia finansowa
- Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów


Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
10/2003
165
polska
(pdf, 1,3 MB)


Autor Tytuł
Paweł Dziekoński
Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa
- konsekwencje dla rynku kredytowego


Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
6/2003
164
polska
(pdf, 3,6 MB)


Autor Tytuł
Tomasz Chmielewski
Od kursu płynnego do unii monetarnej.
Znaczenie efektu Balassy-Samuelsona dla polskiej polityki pieniężnej


Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
9/2003
163
polska
(pdf, 1,2 MB)


Autor Tytuł
Konrad Szeląg
Strategia jednolitej polityki pieniężnej w strefie euro - kluczowe elementy i zasady

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
6/2003
162
polska
(pdf, 692 KB)


Autor Tytuł
Wojciech Mroczek
Michał Rubaszek

Determinanty polskiego handlu zagranicznego

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
7/2003
161
polska
(pdf, 965 KB)


Autor Tytuł
Piotr Plizga
System bankowy Hiszpanii w latach
1974 - 2000 - zarys ewolucji


Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
8/2003
160
polska
(pdf, 1,1 MB)


Autor Tytuł
Urszula Ziarko-Siwek
Marcin Kamiński

Empiryczna weryfikacja teorii oczekiwań terminowej struktury stóp procentowych w Polsce

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
6/2003
159
polska
(pdf, 641 KB)


Autor Tytuł
Piotr Zielonka
Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
7/2003
158
polska
(pdf, 928 KB)


Autor Tytuł
Dorota Poznańska
System finansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce.
Wnioski dla efektywności finansów publicznych


Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
4/2003
157
polska
(pdf, 1,2 MB)


Autor Tytuł
Jolanta Zięba
Długo- i krótkookresowa składowa Produktu Krajowego Brutto według metody Blancharda i Quaha

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
1/2003
155
polska
(pdf, 545 KB)


Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję