Publikacje

Materiały i Studia - 2005

Autor Tytuł
Andrzej Rzońca
Finanse publiczne a wzrost gospodarki w długim okresie.
Analiza przy wykorzystaniu zmodyfikowanego modelu nabywania wiedzy przez praktykę


Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
10/2005
198
polska
(pdf, 977 kB)


Autor Tytuł
Anna Krześniak
Dekompozycja premii za ryzyko na rynku pozaskarbowych instrumentów dłużnych na przykładzie polskiego rynku obligacji korporacyjnych

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
10/2005
197
polska
(pdf, 828 kB)


Autor Tytuł
Stefan Małecki-Tepicht
Rolnictwo polskie w latach 1950-2002 - dziedzictwo i perspektywy

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
7/2005
196
polska
(pdf, 350 kB)


Autor Tytuł
Magdalena Daniluk
Przyczyny zmian cen żywności w Polsce - wybrane zagadnienia

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
7/2005
195
polska
(pdf, 282 kB)


Autor Tytuł
Tatiana Fic
Marcin Kolasa
Adam Kot
Karol Murawski
Michał Rubaszek
Magdalena Tarnicka

Model gospodarki polskiej ECMOD

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
5/2005
194
polska
(pdf, 1.2 MB)


Autor Tytuł
Adam Pawlikowski
Polski system gwarantowania depozytów na tle rozwiązań zastosowanych w innych państwach UE

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
6/2005
193
polska
(pdf, 377 KB)


Autor Tytuł
Małgorzata Pawłowska
Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
6/2005
192
polska
(pdf, 1.2 MB)


Autor Tytuł
Bogdan Dobrzeniecki
Szoki w preferencjach czy w technologii?
Próba wyjaśnienia zmienności cen aktywów finansowych na tle teorii CCAP i RBC


Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
5/2005
191
polska
(pdf, 1.3 MB)


Autor Tytuł
Wojciech Rogowski
Jacek Socha

Stopy wejścia i wyjścia w polskim przetwórstwie przemysłowym na tle innych krajów. Badania demografii przedsiębiorstw

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
3/2005
190
polska
(pdf, 762 KB)


Autor Tytuł
Tomasz Daras
Maria Jerzak

Wpływ cech społeczno-demograficznych osób bezrobotnych na możliwość znalezienia pracy. Badanie na podstawie danych BAEL w latach 1993-2003

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
6/2005
189
polska
(pdf, 752 KB)


Autor Tytuł
Marek Rozkrut
Robert Woreta

Sukcesy i porażki Grecji na drodze do strefy euro. Wnioski dla nowych krajów UE

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
3/2005
188
polska
(pdf, 340 KB)


Autor Tytuł
Janusz Paczocha
Wojciech Rogowski

Reglamentacja gospodarki polskiej w latach 1989 - 2003

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2/2005
187
polska
(pdf, 816 KB)


Autor Tytuł
Maria Jerzak
Joanna Kołodziej

Pomoc społeczna. Skutki finansowe dla budżetu państwa wynikające ze zmiany ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw dotyczących zabezpieczenia społecznego

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
1/2005
186
polska
(pdf, 295 KB)


Autor Tytuł
Dorota Poznańska
Polityka wobec osób prawnie niepełnosprawnych w Polsce. Wpływ na finanse publiczne i aktywność zawodową ludności

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
1/2005
185
polska
(pdf, 456 KB)
Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję