Publikacje

Materiały i Studia - 2006

Autor Tytuł
Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Gwarancje i poręczenia państwowe jako źródło ryzyka fiskalnego - analiza doświadczeń międzynarodowych i polskich

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
12/2006
214
polska
(pdf, 1.5 MB)


Autor Tytuł
Bogdan Dobrzeniecki
Analiza kursu walutowego euro - dolar amerykański z uwzględnieniem przepływów kapitałowych

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
12/2006
213
polska
(pdf, 7.0 MB)


Autor Tytuł
Marek Stefański
Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
12/2006
212
polska
(pdf, 1.8 MB)


Autor Tytuł
William R. White
Czy stabilność cen wystarcza

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
11/2006
211
polska
(pdf, 271 kB)


Autor Tytuł
Paweł Skrzypczyński
Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
9/2006
210
polska
(pdf, 1.8 MB)


Autor Tytuł
Krzysztof Wąsowski
Polityka regionalna UE i rola sektora finansowego w realizacji tej polityki w Polsce w latach 2004-2006

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
9/2006
209
polska
(pdf, 419 kB)


Autor Tytuł
Maciej Bukowski, Paweł Kowal, Piotr Lewandowski, Julian Zawistowski
Struktura i poziom wydatków i dochodów sektora finansów publicznych a sytuacja na rynku pracy - doświadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
9/2006
-
polska
(pdf, 4.1 MB)


Autor Tytuł
Piotr Bańbuła
Oszczędności i wybór międzyokresowy - podejście behawioralne

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
8/2006
208
polska
(pdf, 696 KB)


Autor Tytuł
Wiesław Gumuła
Niedopasowanie popytu i podaży na rynku pracy w województwie świętokrzyskim

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
6/2006
207
polska
(pdf, 1.33 MB)


Autor Tytuł
Danuta Kołodziejczyk
Małgorzata Pawłowska

Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej
Wyniki badania ankietowego

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
5/2006
206
polska
(pdf, 1.33 MB)


Autor Tytuł
Jakub Henryk Górka
Specyfika ryzyka bankowości elektronicznej

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
4/2006
205
polska
(pdf, 4.85 MB)


Autor Tytuł
Vito Tanzi
Gospodarcza rola państwa w XXI

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2/2006
204
polska
(pdf, 1.0 MB)


Autor Tytuł
Jacek Łaszek
Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika jako czynniki determinujące ryzyko kredytowania hipotecznego

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2/2006
203
polska
(pdf, 329 KB)


Autor Tytuł
Ewa Szafarczyk
Performance Attribution
dla portfeli dłużnych papierów wartościowych


Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2/2006
202
polska
(pdf, 624 KB)


Autor Tytuł
Grzegorz Klima
Programowanie dynamiczne i modele rekursywne w ekonomii

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
1/2006
201
polska
(pdf, 1.4 MB)


Autor Tytuł
Paulina Sotomska-Krzysztofik
Olga Szczepańska

Polityka informacyjna banków centralnych jako instrument wspierania stabilności systemu finansowego

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2/2006
200
polska
(pdf, 220 kB)


Autor Tytuł
Jakub Karnowski
Polityka gospodarcza Hiszpanii, Portugalii i Grecji w drodze do Unii Gospodarczej i Walutowej. Analiza doświadczeń na tle teorii

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
1/2006
199
polska
(pdf, 2.4 MB)
Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję