Publikacje

Materiały i Studia - 2009

Autor Tytuł
Łukasz Kozłowski
Analiza stopy odzysku w banku w warunkach ograniczonej dostępności danych

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2009
244
polska
(pdf, 3.0 MB)


Autor Tytuł
Paweł Kłosiewicz
Wojciech Kozłowski
Janusz Paczocha
Wojciech Rogowski

Papierologia czy bezpieczeństwo depozytów?
Koszty administracyjne w sektorze bankowym w Polsce na przykładzie przestrzegania wybranych regulacji bankowych

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2009
243
polska
(pdf, 960 kB)


Autor Tytuł
Barbara Karbownik
Grzegorz Kula

Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokalnego

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2009
242
polska
(pdf, 2.6 MB)


Autor Tytuł
Michał Polasik
Krzysztof Maciejewski

Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2009
241
polska
(pdf, 4.7 MB)


Autor Tytuł
Wiesław Gumuła
Adrian Gucwa
Zbigniew Opioła
Witold Nalepa

Rynek pracy w Polsce.
Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w świetle badań ankietowych w maju 2009 r.

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
8/2009
240
polska
(pdf, 2.0 MB)


Autor Tytuł
Marek Wiewióra
Prawne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2009
239
polska
(pdf, 1.4 MB)


Autor Tytuł
Jacek Łaszek
Hanna Augustyniak
Marta Widłak

Euro a ryzyko bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
7/2009
238
polska
(pdf, 3.7 MB)


Autor Tytuł
Sylwia Grudkowska
Natalia Nehrebecka

Identyfikacja i usuwanie sezonowości z polskich agregatów monetarnych

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2009
237
polska
(pdf, 3.0 MB)


Autor Tytuł
Krzysztof Jackowicz
Dariusz Filip

Powtarzalność wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
6/2009
236
polska
(pdf, 2.3 mB)


Autor Tytuł
Piotr Golędzinowski
Wpływ regulacji systemu bankowego na jego efektywność

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
5/2009
235
polska
(pdf, 559 KB)


Autor Tytuł
Wiesław Gumuła
Adrian Gucwa
Zbigniew Opioła
Witold Nalepa

Rynek pracy w Polsce.
Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w świetle badań ankietowych w listopadzie 2008 r.

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
4/2009
234
polska
(pdf, 1.2 MB)


Autor Tytuł
Sylwester Kozak
Wprowadzenie euro
- analiza kosztów działania oraz dochodów z operacji wymiany walut w sektorze bankowym

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
3/2009
233
polska
(pdf, 378 kB)


Autor Tytuł
Marcin Pietrzak
Badania nad heterogenicznością oczekiwań inflacyjnych.
Podejście ekonomii eksperymentalnej

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2/2009
232
polska
(pdf, 1.2 mB)


Autor Tytuł
Jakub Górka
Koszty społeczne i prywatne instrumentów płatniczych

Data publikacji
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
1/2009
231
polska
(pdf, 959 KB)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję