Publikacje

Materiały i Studia - 2011

Autor Tytuł
Oskar Kowalewski
Mariusz-Jan Radło

Wpływ tymczasowej pomocy publicznej w okresie kryzysu na konkurencję w Unii Europejskiej

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2011
264
polska
(pdf, 2,4 MB)


Autor Tytuł
Grzegorz Szafrański
Krótkoterminowe prognozy polskiej inflacji w oparciu o wskaźniki wyprzedzające

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2011
263
polska
(pdf, 1,2 MB)


Autor Tytuł
Paweł Baranowski
Agnieszka Leszczyńska

Prognozowanie inflacji w oparciu o hybrydową krzywą Phillipsa dla gospodarki zamkniętej i małej gospodarki otwartej

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2011
262
polska
(pdf, 5,6 MB)


Autor Tytuł
Jerzy Marzec
Małgorzata Pawłowska

Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym - badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2011
261
polska
(pdf, 1,9 MB)


Autor Tytuł
Aleksander Leicht
Dostęp do kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w krajach Europy Południowo-Wschodniej podczas międzynarodowego kryzysu finansowego

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2011
260
polska
(pdf, 1,6 MB)


Autor Tytuł
Tomasz Gubiec
Ryszard Kutner
Tomasz Werner

Opracowanie metody badania wpływu zdarzeń ekstremalnych i superekstremalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2011
259
polska
(pdf, 4,3 MB)


Autor Tytuł
Wojciech Bieńkowski
Bogna Gawrońska-Nowak
Wojciech Grabowski

Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2011
258
polska
(pdf, 10,0 MB)


Autor Tytuł
Urszula Mrzygłód
Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2011
257
polska
(pdf, 7,4 MB)


Autor Tytuł
Przemysław Włodarczyk
Stabilność fiskalna - koncepcja teoretyczna i jej znaczenie praktyczne. Analiza na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995-2009

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2011
256
polska
(pdf, 1,6 MB)


Autor Tytuł
Wiesław Gumuła
Adrian Gucwa
Zbigniew Opioła
Witold Nalepa

Rynek pracy w Polsce. Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2010 r. – na tle panelowych badań opinii pracodawców i bezrobotnych w latach 2006–2010

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2011
255
polska
(pdf, 2,0 MB)


Autor Tytuł
Małgorzata Grotte
Agata Życieńska

Międzynarodowy Fundusz Walutowy i stojące przed nim wyzwania

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2011
254
polska
(pdf, 1,5 MB)


Autor Tytuł
Łukasz Postek
Nieliniowy model mechanizmu transmisji monetarnej w Polsce w latach 1999-2009. Podejście empiryczne

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2011
253
polska
(pdf, 3,0 MB)


Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję