Publikacje

Materiały i Studia - 2012

Autor Tytuł
Marcin Czaplicki
Boomy kredytowe w gospodarkach wschodzących. Przyczyny i sposoby przeciwdziałania

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
284
polska
(pdf, 1,8 MB)


Autor Tytuł
Tomasz Łyziak
Jan Przystupa
Anna Sznajderska
Ewa Wróbel

Pieniądz w polityce pieniężnej
Zmienna informacyjna?
Kanał mechanizmu transmisji?
Jaka jest zawartość informacyjna agregatów pieniężnych w Polsce?

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
283
polska
(pdf, 2,5 MB)


Autor Tytuł
Paulina Anioła
Zbigniew Gołaś

Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
282
polska
(pdf, 4,4 MB)


Autor Tytuł
Michał Gradzewicz
Jakub Growiec
Robert Wyszyński

Luka nieefektywności w cyklu koniunkturalnym w Polsce

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
281
polska
(pdf, 1,8 MB)


Autor Tytuł
Natalia Nehrebecka
Aneta Maria Dzik

Konstrukcja miernika szans na bankructwo firmy

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
280
polska
(pdf, 1,2 MB)


Autor Tytuł
Karolina Tura
Prognozowanie inflacji w Polsce w latach 1999–2009 w ramach modeli
budowanych w Narodowym Banku Polskim na potrzeby
realizacji kryterium celu inflacyjnego


Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
279
polska
(pdf, 1,6 MB)


Autor Tytuł
Piotr J. Szpunar
Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
278
polska
(pdf, 974 kB)


Autor Tytuł
Krzysztof Gajewski
Krzysztof Olszewski
Małgorzata Pawłowska
Wojciech Rogowski
Grzegorz Tchorek
Jolanta Zięba

Integracja finansowa w Europie po wprowadzeniu euro. Przegląd literatury

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
277
polska
(pdf, 3.1 MB)


Autor Tytuł
Maria Jerzak
Marcin Kitala

Prawo w gospodarce. Metodyka oceny oddziaływania prawa na gospodarkę

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
276
polska
(pdf, 1.1 MB)


Autor Tytuł
Krzysztof Gajewski
Małgorzata Pawłowska
Wojciech Rogowski

Relacje firm z bankami w Polsce w świetle danych ze sprawozdawczości bankowej

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
275
polska
(pdf, 1.3 MB)


Autor Tytuł
Hubert Bukowski
Tomasz Jędrzejowicz
Marcin Kitala

Wpływ wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych na wybór strategii dostosowań fiskalnych

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
274
polska
(pdf, 0.99 MB)


Autor Tytuł
Halina Kowalczyk
Wykresy wachlarzowe inflacji a różne wymiary niepewności

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
273
polska
(pdf, 1.4 MB)


Autor Tytuł
Jarosław Janecki
Reakcja rynkowych stóp procentowych na zmiany stopy procentowej banku centralnego w Polsce w latach 2001–2011

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
272
polska
(pdf, 899 kB)


Autor Tytuł
Tomasz Łyziak
Oczekiwania inflacyjne w Polsce

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
271
polska
(pdf, 1.0 MB)


Autor Tytuł
Oksana Demchuk
Tomasz Łyziak
Jan Przystupa
Anna Sznajderska
Ewa Wróbel

Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2011 roku?

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
270
polska
(pdf, 1.7 MB)


Autor Tytuł
Tomasz Gubiec
Ryszard Kutner
Tomasz Werner

Zastosowanie metody badania wpływu zdarzeń ekstremalnych i superekstremalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych do analizy wybranych kursów walutowych w świetle spodziewanego wejścia Polski do strefy euro

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
269
polska
(pdf, 8.9 MB)


Autor Tytuł
Izabela D. Tymoczko
Charakter współpracy przedsiębiorstwa z bankiem a warunki cenowe kredytu bankowego.
Analiza ekonometryczna na podstawie modelu logitowego


Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
268
polska
(pdf, 1.0 MB)


Autor Tytuł
Michał Konopczak
Ocena ryzyka kredytowego Polski metodą roszczeń warunkowych

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
267
polska
(pdf, 1.3 MB)


Autor Tytuł
Piotr Krajewski
Katarzyna Piłat
Michał Mackiewicz

Ocena wpływu cykliczności polityki fiskalnej na synchronizację cyklu koniunkturalnego w Polsce i strefie euro

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
266
polska
(pdf, 983 kB)


Autor Tytuł
Michał Polasik
Jerzy Marzec
Piotr Fiszeder
Jakub Górka

Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2012
265
polska
(pdf, 3,8 MB)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję