Publikacje

Materiały i Studia - 2013

Autor Tytuł
Elżbieta Czarny
Paweł Folfas
Katarzyna Śledziewska
Bartosz Witkowski

Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach kryzysu gospodarczego

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2013
300
polska
(pdf, 4,9 MB)


Autor Tytuł
Elżbieta Czarny,
Katarzyna Śledziewska

Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995–2011

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2013
299
polska
(pdf, 3,5 MB)


Autor Tytuł
Piotr Bańbuła
Polityka makroostrożnościowa: przesłanki, cele, instrumenty i wyzwania

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2013
298
polska
(pdf, 3,3 MB)


Autor Tytuł
Michał Gradzewicz, Jan Hagemejer, Aleksandra Hałka, Paweł Baranowski, Zofia Jankiewicz, Danuta Kołodziejczyk, Agnieszka Leszczyńska, Paweł Macias, Marek Niechciał, Piotr Popowski, Katarzyna Puchalska
Strukturalne uwarunkowania inflacji

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2013
297
polska
(pdf, 3,7 MB)


Autor Tytuł
Ewa Dziwok
Weryfikacja modeli krzywej dochodowości na potrzeby polityki pieniężnej NBP

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2013
296
polska
(pdf, 3,0 MB)


Autor Tytuł
Paweł Macias
Krzysztof Makarski

Stylizowane fakty o cenach konsumenta w Polsce

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2013
295
polska
(pdf, 4,4 MB)


Autor Tytuł
Karolina Konopczak
Efekt Balassy-Samuelsona i mechanizmy jego absorpcji w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej


Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2013
294
polska
(pdf, 2,4 MB)


Autor Tytuł
Katarzyna Puchalska
Izabela D. Tymoczko

Szerokie ujęcie ekspozycji polskich przedsiębiorstw niefinansowych na ryzyko walutowe. Źródła i skala ekspozycji oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2013
293
polska
(pdf, 2,4 MB)


Autor Tytuł
Agnieszka Trzcińska
Europejski Mechanizm Stabilności jako stabilizator w planowanej unii finansowej

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2013
292
polska
(pdf, 2,2 MB)


Autor Tytuł
Janusz Bilski
Małgorzata Janicka
Marcin Konarski

Integracja rynków walutowych wybranych krajów Europy Środkowej z rynkiem euro w perspektywie ich przystąpienia do ERM II i Unii Gospodarczo-Walutowej

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2013
291
polska
(pdf, 3,0 MB)


Autor Tytuł
Sylwia Roszkowska
Ceny, płace i sytuacja na rynku pracy w Polsce – analizy oparte na modelu wektorowej korekty błędem

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2013
290
polska
(pdf, 3,4 MB)


Autor Tytuł
Aneta Hryckiewicz
Małgorzata Pawłowska

Czy nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2013
289
polska
(pdf, 2,9 MB)


Autor Tytuł
Piotr Płuciennik
Agata Kliber
Paweł Kliber
Grzegorz Paluszak
Małgorzata Piwnicka

Wpływ światowego kryzysu gospodarczego 2007–2009 na rynek międzybankowy w Polsce

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2013
288
polska
(pdf, 7,3 MB)


Autor Tytuł
Izabela D. Tymoczko
Analiza porównawcza systemów kursu walutowego

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2013
287
polska
(pdf, 1,7 MB)


Autor Tytuł
Robert Jagiełło
Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2013
286
polska
(pdf, 2,6 MB)


Autor Tytuł
Paweł Gąsiorowski,
Małgorzata Grotte,
Damian Frankiewicz,
Agata Życieńska,
Agata Walasik

Dostosowania instrumentarium, zasad działania i zasobów Międzynarodowego Funduszu Walutowego w reakcji na światowy kryzys finansowy i gospodarczy

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2013
285
polska
(pdf, 2,4 MB)


Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję