Publikacje

Materiały i Studia - 2014

Autor Tytuł
Agnieszka Sawicka
Izabela D. Tymoczko

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2014
310
polska
(PDF)


Autor Tytuł
Michał Brzozowski
Paweł Śliwiński
Grzegorz Tchorek

Wpływ zmienności kursu walutowego na strukturę napływu kapitału. Implikacje dla Polski

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2014
309
polska
(PDF)


Autor Tytuł
J. Growiec, M. Gradzewicz,
J. Hagemejer, Z. Jankiewicz,
P. Popowski, K. Puchalska,
P. Strzelecki, J. Tyrowicz

Rola usług rynkowych w procesach rozwojowych gospodarki Polski

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2014
308
polska
(PDF)


Autor Tytuł
Anna Dobrzańska

Polityka makroostrożnościowa – zagadnienia instytucjonalne. Teoria i dotychczasowe doświadczenia w Unii Europejskiej

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2014
307
polska
(PDF)


Autor Tytuł
Mariusz Kapuściński,
Tomasz Łyziak,
Jan Przystupa,
Ewa Stanisławska,
Anna Sznajderska,
Ewa Wróbel

Mechanizm transmisji polityki pieniężnej
w Polsce. Co wiemy w 2013 roku?


Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2014
306
polska
(PDF)


Autor Tytuł
Monika Marcinkowska
Piotr Wdowiński
Stanisław Flejterski
Sławomir Bukowski
Mariusz Zygierewicz

Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2014
305
polska
(PDF)


Autor Tytuł
Anna Białek-Jaworska
Aneta Dzik
Natalia Nehrebecka

Wpływ polityki monetarnej na źródła
finansowania przedsiębiorstw w Polsce
w latach 1995–2012


Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2014
304
polska
(PDF)


Autor Tytuł
Anna Matysek-Jędrych
Odpowiedzialność i przejrzystość banku centralnego w działaniach na rzecz stabilności finansowej

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2014
303
polska
(PDF)


Autor Tytuł
Sylwia Roszkowska
Aleksandra Majchrowska

Premia z wykształcenia i doświadczenia zawodowego według płci w Polsce

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2014
302
polska
(PDF)


Autor Tytuł
Katarzyna Saczuk
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w Polsce
w latach 1995–2010. Korekta danych


Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2014
301
polska
(PDF)

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję