Publikacje

Materiały i Studia - 2015

Autor Tytuł
Anna Jabłecka,
Tomasz Jędrzejowicz

Wpływ zmian inflacji na finanse publiczne i politykę fiskalną w Polsce

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2015
321
polska
(PDF)


Autor Tytuł
Michał Brzoza-Brzezina,
Marcin Kolasa,
Mateusz Szetela

Czy Polsce grozi pułapka deflacyjna?

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2015
320
polska
(PDF)


Autor Tytuł
Natalia Nehrebecka
Anna Białek-Jaworska
Michał Brzozowski

Determinanty oszczędności przedsiębiorstw i ich wpływ na sytuację makroekonomiczną Polski w latach 1995–2012

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2015
319
polska
(PDF)


Autor Tytuł
Krzysztof Makarski
Mnożniki fiskalne w modelu z ograniczeniami kredytowymi

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2015
318
polska
(PDF)


Autor Tytuł
Dominika Bogusz
Mariusz Górajski
Magdalena Ulrichs

Optymalne strategie polityki pieniężnej dla Polski uwzględniające wrażliwość banku na ryzyko nieosiągnięcia założonego celu

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2015
317
polska
(PDF)


Autor Tytuł
Katarzyna Śledziewska
Ocena zmiany konkurencyjności eksportu państw UE po kryzysie 2008/2009

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2015
316
polska
(PDF)


Autor Tytuł
Mateusz Pipień
Sylwia Roszkowska

Szacunki kwartalnego PKB według województw w Polsce – zastosowanie estymacji funkcji parametrów modelu regresji liniowej

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2015
315
polska
(PDF)


Autor Tytuł
Iza Chmielewska
Transfery z tytułu pracy Polaków za granicą w świetle badań Narodowego Banku Polskiego

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2015
314
polska
(PDF)


Autor Tytuł
Lech Kujawski
Urszula Mrzygłód
Anna Zamojska

Determinanty rentowności obligacji skarbowych Polski i wybranych krajów europejskich w latach 2005–2013

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2015
313
polska
(PDF)


Autor Tytuł
Piotr Kębłowski
Stały czy płynny? Model PVEC realnego kursu walutowego dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej – implikacje dla Polski

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2015
312
polska
(PDF)


Autor Tytuł
Magdalena Olczyk
Aleksandra Kordalska

Identyfikacja konkurencyjności sektorów przemysłu przetwórczego i ich wpływ na międzynarodową konkurencyjność gospodarki polskiej – analiza panelowa w modelu ECM

Rok
Numer zeszytu
Wersja językowa
Plik do pobrania
2015
311
polska
(PDF)


Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję