Publikacje

Cykliczne materiały analityczne NBP

Rynek nieruchomości - Raport roczny

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2020

Raport w głównej mierze koncentruje się na zjawiskach, które miały miejsce w 2020 r., jednak niektóre analizy wykraczają poza ten okres. W raporcie zaprezentowano główne kierunki zmian sytuacji na rynkach nieruchomości oraz wskazano ich determinanty. Omówiono pozycję cykliczną rynku nieruchomości, w tym relację pomiędzy cenami mieszkań a dochodami gospodarstw domowych oraz stopę zwrotu z kapitału własnego na rynku komercyjnym. Przeanalizowano tendencje kształtowania się cen ofertowych i transakcyjnych na rynkach pierwotnych i wtórnych analizowanych miast oraz stawek czynszów na rynkach najmu. Przedstawiono również sytuację ekonomiczną oraz finansową firm deweloperskich i budowlanych, producentów i hurtowni materiałów budowlanych. Dodatkowo opisano wyniki badań dotyczące terenów pod budownictwo wielorodzinne oraz zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Przedstawiono także sytuację na rynku nieruchomości komercyjnych, na którym zaobserwowano powiększenie się nierównowag, szczególnie na rynku biurowym i handlowym, które wynikały z ograniczeń spowodowanych pandemią. Przedstawiono też uproszczoną analizę inwestycji w nieruchomości biurowe i mieszkaniowe. Na końcu raportu przedstawiono najważniejsze informacje statystyczne dotyczące lokalnych rynków nieruchomości 16 miast wojewódzkich. Wśród nich uwzględniono też sytuację ekonomiczną i demograficzną, gdyż są to najważniejsze czynniki wpływające na popyt mieszkaniowy.

Raport został przygotowany w Departamencie Stabilności Finansowej we współpracy z szesnastoma oddziałami okręgowymi, na potrzeby organów NBP. Raport wyraża opinie zespołu autorskiego. Dokument nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym ani jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2019

Celem Raportu jest dostarczenie zainteresowanym podmiotom gospodarczym, w tym uczestnikom rynku nieruchomości, możliwie kompletnej, rzetelnej i obiektywnej informacji na temat sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2019 r. Raport w głównej mierze koncentruje się na zjawiskach, które miały miejsce w 2019 r. i oddziałują bezpośrednio na procesy bieżące. Jednak tam, gdzie było to uzasadnione, sięgano wstecz.

Niniejsze opracowanie stanowi jedenastą edycję. W raporcie skoncentrowano się na ogólnych tendencjach i wnioskach wynikających z analiz rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, a szczegółowe informacje statystyczne zaprezentowano na wykresach i w tabelach. Dodatkowo, ta edycja raportu zawiera informacje o nieruchomościach komunalnych i lokalnej polityce społeczno-mieszkaniowej. Załącznik o charakterze bardziej szczegółowym prezentuje dane o każdym z szesnastu rynków stolic województw. Ze względu na ograniczone miejsce w tabelach, dane dotyczące lat 2002-2013 znajdują się we wcześniejszych edycjach niniejszych raportów. Baza BaRN (cen i atrybutów mieszkań) jest stale uzupełniana, stąd możliwe jest pojawianie się korekt w kolejnych edycjach raportu.

Raport został przygotowany w Departamencie Stabilności Finansowej we współpracy z szesnastoma oddziałami okręgowymi, na potrzeby organów NBP. Raport wyraża opinie zespołu autorskiego. Dokument nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym ani jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2018

Celem Raportu jest dostarczenie zainteresowanym podmiotom gospodarczym, w tym także uczestnikom rynku nieruchomości, możliwie kompletnej, rzetelnej i obiektywnej informacji na temat sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2018 r. Raport w głównej mierze koncentruje się na zjawiskach, które miały miejsce w 2018 r. i oddziałują bezpośrednio na procesy bieżące. Jednak tam, gdzie było to uzasadnione, sięgano wstecz.

Niniejsze opracowanie stanowi dziesiątą edycję. W raporcie skoncentrowano się na ogólnych tendencjach i wnioskach wynikających z analiz rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, a szczegółowe informacje statystyczne zaprezentowano na wykresach i w tabelach. Załącznik o charakterze bardziej szczegółowym prezentuje dane o każdym z szesnastu rynków stolic województw. Ze względu na ograniczone miejsce w tabelach, dane dotyczące lat 2002-2012 znajdują się we wcześniejszych edycjach niniejszych raportów. Baza BaRN (cen i atrybutów mieszkań) jest stale uzupełniana, stąd możliwe jest pojawianie się korekt w kolejnych edycjach raportu.

Raport został przygotowany w Departamencie Analiz Ekonomicznych we współpracy z szesnastoma oddziałami okręgowymi, na potrzeby organów NBP. Raport wyraża opinie zespołu autorskiego. Dokument nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym ani jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2017

Celem Raportu jest dostarczenie zainteresowanym podmiotom gospodarczym, w tym także uczestnikom rynku nieruchomości, możliwie kompletnej, rzetelnej i obiektywnej informacji na temat sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2017 r. Raport w głównej mierze koncentruje się na zjawiskach, które miały miejsce w 2017 r. i oddziałują bezpośrednio na procesy bieżące. Jednak tam, gdzie było to uzasadnione, sięgano wstecz.

Niniejsze opracowanie stanowi dziewiątą edycję. W raporcie skoncentrowano się na ogólnych tendencjach i wnioskach wynikających z analiz rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, a szczegółowe informacje statystyczne zaprezentowano na wykresach i w tabelach. Załącznik o charakterze bardziej szczegółowym prezentuje dane o każdym z szesnastu rynków stolic województw. Ze względu na ograniczone miejsce w tabelach, dane dotyczące lat 2002-2011 znajdują się we wcześniejszych edycjach niniejszych raportów. Baza BaRN (cen i atrybutów mieszkań) jest stale uzupełniana, stąd możliwe jest pojawianie się korekt w kolejnych edycjach raportu.

Raport został przygotowany w Departamencie Analiz Ekonomicznych we współpracy z szesnastoma oddziałami okręgowymi, na potrzeby organów NBP. Raport wyraża opinie zespołu autorskiego. Dokument nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym ani jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2016

Celem Raportu jest dostarczenie zainteresowanym podmiotom gospodarczym, w tym także uczestnikom rynku nieruchomości, możliwie kompletnej, rzetelnej i obiektywnej informacji na temat sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2016 r. Raport w głównej mierze koncentruje się na zjawiskach, które miały miejsce w 2016 r. i oddziałują bezpośrednio na procesy bieżące. Jednak tam, gdzie było to uzasadnione, sięgano wstecz.

Niniejsze opracowanie stanowi ósmą edycję. W raporcie skoncentrowano się na ogólnych tendencjach i wnioskach wynikających z analiz rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, a szczegółowe informacje statystyczne zaprezentowano na wykresach i w tabelach. Załącznik o charakterze bardziej szczegółowym prezentuje dane o każdym z szesnastu rynków stolic województw. Ze względu na ograniczone miejsce w tabelach, dane dotyczące lat 2002-2010 znajdują się we wcześniejszych edycjach niniejszych raportów. Baza BaRN (cen i atrybutów mieszkań) jest stale uzupełniana, stąd możliwe jest pojawianie się korekt w kolejnych edycjach raportu.

Raport został przygotowany w Departamencie Analiz Ekonomicznych we współpracy z szesnastoma oddziałami okręgowymi, na potrzeby organów NBP. Raport wyraża opinie zespołu autorskiego. Dokument nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym ani jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2015

Celem Raportu jest dostarczenie zainteresowanym podmiotom gospodarczym, w tym także uczestnikom rynku nieruchomości, możliwie kompletnej, rzetelnej i obiektywnej informacji na temat sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2015 r. Raport w głównej mierze koncentruje się na zjawiskach, które miały miejsce w 2015 r. i oddziałują bezpośrednio na procesy bieżące. Jednak tam, gdzie było to uzasadnione, sięgano wstecz.

Niniejsze opracowanie stanowi siódmą edycję. W raporcie skoncentrowano się na ogólnych tendencjach i wnioskach wynikających z analiz rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, a szczegółowe informacje statystyczne zaprezentowano na wykresach i w tabelach. Załącznik o charakterze bardziej szczegółowym prezentuje dane o każdym z szesnastu rynków stolic województw. Ze względu na ograniczone miejsce w tabelach, dane dotyczące lat 2002-2010 znajdują się we wcześniejszych edycjach niniejszych raportów. Baza BaRN (cen i atrybutów mieszkań) jest stale uzupełniana, stąd możliwe jest pojawianie się korekt w kolejnych edycjach raportu.

Raport został przygotowany w Departamencie Analiz Ekonomicznych we współpracy z szesnastoma oddziałami okręgowymi, na potrzeby organów NBP. Raport wyraża opinie zespołu autorskiego. Dokument nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym ani jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2014

Celem Raportu jest dostarczenie zainteresowanym podmiotom gospodarczym, w tym także uczestnikom rynku nieruchomości, możliwie kompletnej, rzetelnej i obiektywnej informacji na temat sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2014 r. Raport w głównej mierze koncentruje się na zjawiskach, które miały miejsce w 2014 r. i oddziałują bezpośrednio na procesy bieżące. Jednak tam, gdzie było to uzasadnione, sięgano wstecz.

Niniejsze opracowanie stanowi szóstą edycję. W raporcie skoncentrowano się na ogólnych tendencjach i wnioskach wynikających z analiz rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, a szczegółowe informacje statystyczne zaprezentowano na wykresach i w tabelach. Załącznik o charakterze bardziej szczegółowym prezentuje dane o każdym z szesnastu rynków stolic województw. Ze względu na ograniczone miejsce w tabelach, dane dotyczące lat 2002-2010 znajdują się we wcześniejszych edycjach niniejszych raportów.

Raport został przygotowany w Departamencie Stabilności Finansowej we współpracy z szesnastoma oddziałami okręgowymi, na potrzeby organów NBP. Raport wyraża opinie zespołu autorskiego. Dokument nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym ani jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013
Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012
Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2011
Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2010
Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2002-2009

Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2002–2009 w głównej mierze koncentruje się na procesach najnowszych, tj. tych, które miały miejsce po 2005 r. i oddziałują bezpośrednio na procesy w 2010 r., ale tam, gdzie było to uzasadnione, sięgano wstecz. Ponieważ planowane jest opracowanie kolejnych wersji raportów rocznych omawiających bieżące tendencje na rynkach mieszkaniowych zaprezentowany Raport jest „raportem otwarcia”, co tłumaczy jego częściowo historyczny charakter.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,51
Dyskontowa weksli 0,52

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-10-15
1 EUR4,5733
1 USD3,9413
1 CHF4,2691
1 GBP5,4083
100 JPY3,4484

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję