Statystyka

Dane bilansu płatniczego dla potrzeb MIP

Dane ze statystyki bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej są wykorzystywane do wyliczania trzech podstawowych oraz trzech dodatkowych wskaźników w ramach procedury nierównowag makroekonomicznych (Macroeconomic Imbalances Procedure – MIP):

  • saldo rachunku obrotów bieżących (w % PKB, średnia z 3 lat),
  • międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto (w % PKB),
  • udział w rynkach eksportowych (zmiana w % w okresie 5 lat),
  • zadłużenie zagraniczne netto (w % PKB),
  • zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, stany zobowiązań (w % PKB),
  • zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, napływ kapitału netto (w % PKB).

Procedura ta została określona w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania.

Więcej informacji na temat MIP można znaleźć na stronie internetowej Eurostatu:
http://ec.europa.eu/eurostat/web/macroeconomic-imbalances-procedure/indicators

Raport jakości dotyczący statystyk bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej wykorzystywanych do obliczania wskaźników MIP, opracowany przez NBP, dostępny jest na stronie internetowej Komitetu ds. Statystyki Monetarnej, Finansowej i Bilansu Płatniczego (CMFB):
https://www.cmfb.org/main-topics/mip-quality

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-24
1 EUR4,6107
1 USD4,3071
1 CHF4,4723
1 GBP5,3775
100 JPY3,3799

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję