Statystyka

Polityka korzystania ze statystyki ESBC


Europejski System Banków Centralnych (ESBC) publikuje swoją statystykę, wraz z metodyką, na stronie internetowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz na stronach Krajowych Banków Centralnych (KBC). W świetle rosnącego zapotrzebowania na tą statystykę ESBC czyni starania mające na celu ułatwienie korzystania z niej. W związku z powyższym, ESBC przedstawia wspólną politykę korzystania ze statystyki ESBC.

ESBC zobowiązuje się do darmowego udostępniania swojej statystyki będącej dobrem publicznym wysokiej jakości bez względu na jej późniejsze komercyjne bądź niekomercyjne wykorzystanie.

ESBC wyznaję zasadę wolnego dostępu oraz nieodpłatnego korzystania z publikowanej statystyki z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej.

ESBC przywiązuje ogromną wagę do jakości swojej statystyki, zgodnie z zasadami określonymi w Publicznym zobowiązaniu ESBC dotyczącym statystyki europejskiej.

Warunki korzystania ze statystyki ESBC

Statystyka ESBC, która jest dostępna publicznie, podlega możliwości nieodpłatnego wykorzystania pod warunkiem zacytowania źródła danych (np. “Źródło: NBP”) oraz niewprowadzania zmian do danych statystycznych (w tym do metadanych). Polityka wolnego dostępu oraz nieodpłatnego korzystania ze statystyki nie zakłada prawa dostępu do danych poufnych.

Stosuje się poniższe zasady dodatkowe:

  1. Prawo do nieodpłatnego korzystania z danych dotyczy udostępnionych publicznie narzędzi standardowych, z których należy korzystać stosując się do odpowiednich zastrzeżeń prawnych określonych przez Krajowe Banki Centralne [w tym NBP] i EBC.
  2. Prawo nieodpłatnego korzystania z danych nie obejmuje danych innych podmiotów bez ich uprzedniej zgody.
  3. Użytkownicy nie mogą oczekiwać ciągłości wszystkich publikowanych danych statystycznych ESBC, powinni również wziąć pod uwagę fakt, że dane mogą ulec zmianie w drodze korekty bądź innych aktualizacji.
  4. Dostęp do statystyki ESBC może zostać ograniczony w wyjątkowych przypadkach np. jeżeli działania użytkownika stoją w sprzeczności z interesami innych użytkowników.

Publiczne zobowiązanie ESBC dotyczące statystyki europejskiej http://www.ecb.int/stats/html/pcstats.pl.html

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję