Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 09/2022 22/09/22
(08.22)
24/10/22
(09.22)
24/11/22
(10.22)
22/12/22
(11.22)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 09/2022 07/09/22
(08.22)
07/10/22
(09.22)
07/11/22
(10.22)
07/12/22
(11.22)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 09/2022 13/09/22
(07.22)
14/10/22
(08.22)
14/11/22
(09.22)
14/12/22
(10.22)
Bilans płatniczy - kwartalny 09/2022 30/09/22
(06.22)
- - 29/12/22
(09.22)
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 09/2022 07/09/22
(08.22)
07/10/22
(09.22)
07/11/22
(10.22)
07/12/22
(11.22)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 09/2022 21/09/22
(08.22)
21/10/22
(09.22)
21/11/22
(10.22)
21/12/22
(11.22)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 09/2022 30/09/22
(06.22)
- - 29/12/22
(09.22)
Zadłużenie zagraniczne 09/2022 30/09/22
(06.22)
- - 29/12/22
(09.22)
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-09-30
1 EUR4,8698
1 USD4,9533
1 CHF5,0714
1 GBP5,5560
100 JPY3,4325

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję