Statystyka

Oczekiwania i prognozy inflacji

Data ostatniej aktualizacji danych na stronie: 26-07-2022

W strategii bezpośredniego celu inflacyjnego oczekiwania inflacyjne podmiotów ekonomicznych są przedmiotem wnikliwego zainteresowania władz monetarnych. W Narodowym Banku Polskim badane są oczekiwania różnych grup podmiotów: konsumentów, przedsiębiorstw i profesjonalnych prognostów.

Źródłem informacji o oczekiwaniach inflacyjnych są badania koniunktury konsumenckiej GUS (konsumenci), Szybki Monitoring NBP (przedsiębiorstwa), Ankieta Makroekonomiczna NBP (profesjonalni progności).

Oczekiwania inflacyjne konsumentów

NBP korzysta z danych GUS nt. oczekiwań inflacyjnych konsumentów uzyskiwanych z badań koniunktury konsumenckiej GUS. Dane te są prezentowane comiesięcznie w Biuletynach Statystycznych GUS.

Oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw

Prezentowane dane zawierają strukturę odpowiedzi na pytanie ankietowe oraz statystykę bilansową, będąca różnicą między odsetkami przedsiębiorstw oczekujących wzrostów cen a odsetkami przedsiębiorstw oczekujących braku zmian lub spadku cen (z odpowiednimi wagami): B = (E1 + ½E2) − (½E4 + E5), gdzie E1, E2, E4 i E5 oznaczają odpowiednio frakcje przedsiębiorstw twierdzących, że ceny będą: rosły szybciej niż dotychczas, rosły w tym samym tempie, pozostaną bez zmian, spadną. Statystyka bilansowa nie ma bezpośredniego odniesienia do poziomu oczekiwanej inflacji, gdyż opinie ankietowanych są formułowane w kategoriach jakościowych i względem inflacji bieżącej, podanej w treści pytania ankietowego. Wzrost statystyki bilansowej jest interpretowany jako przesunięcie opinii ankietowanych w kierunku silniejszych wzrostów cen.

Pełna informacja o sytuacji i prognozach przedsiębiorstw jest opisana w cyklicznych materiałach NBP:

Dane są aktualizowane w trybie kwartalnym.

Prognozy ekspertów Ankiety Makroekonomicznej NBP

Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych prognostów, w tym prognozy dotyczące inflacji w różnych horyzontach, znajdują się na stronie Ankiety Makroekonomicznej NBP.

Dane są aktualizowane w trybie kwartalnym.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję