Statystyka i sprawozdawczość

Statystyka stóp procentowych

W 2005 r. Narodowy Bank Polski rozpoczął publikowanie szeregów czasowych nowej statystyki oprocentowania stosowanego przez banki w odniesieniu do depozytów oraz kredytów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Metodyka jej wyliczenia została dostosowana do zharmonizowanych wymogów Europejskiego Banku Centralnego, co zapewnia porównywalność danych pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Począwszy od stycznia 2007 r., NBP zaprzestał wyliczania i publikowania informacji o stopach procentowych opartych o starą metodykę (stara statystyka stóp procentowych do 2006 r.).

Departament Statystyki NBP pragnie poinformować, iż począwszy od danych za lipiec 2016 r. została poszerzona próba sprawozdawców statystki stóp procentowych. Ich liczebność wzrosła z 16 do 25 banków (24 banki od stycznia 2018 r.). Poszerzenie próby wynika ze stosowania procedur zgodnych ze zharmonizowaną metodyką Europejskiego Banku Centralnego i ma na celu zapewnienie wysokiej jakości danych.

Przypominamy, że zgodnie ze standardami obowiązującymi banki centralne ESBC w zakresie ochrony danych objętych tajemnicą statystyczną, dane, na które składają się informacje z mniej niż 3 podmiotów sprawozdawczych lub w których jeden podmiot ma znaczący udział, nie mogą podlegać publikacji z uwagi na możliwości identyfikacji bezpośredniej lub pośredniej danych z pojedynczego podmiotu sprawozdawczego. Z tego powodu część szczegółowych przekrojów danych w zakresie stóp procentowych nie może być publikowana.”

UWAGA!
W październiku 2017r., ze względu na wprowadzenie nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej, NBP powtórnie opublikował agregaty monetarne za okres czerwiec-sierpień 2017 r. Ponieważ dane te mają wpływ na wysokość wyliczonego oprocentowania i wartości z obszaru statystyki stóp procentowych, ponownie opublikowano również dane z obszaru statystyki stóp procentowych za okres czerwiec-sierpień 2017 r.

Pliki do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-01-22
1 EUR4,5354
1 USD3,7255
1 CHF4,2102
1 GBP5,0920
100 JPY3,5940

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję