Statystyka monetarna i finansowa

Statystyka funduszy inwestycyjnych

Publikowane zestawienia obejmują: informacje statystyczne o funduszach inwestycyjnych przygotowywane na podstawie danych przekazywanych do Narodowego Banku Polskiego począwszy od danych za II kwartał 2010 r., listę funduszy inwestycyjnych, notę metodyczną oraz dane archiwalne.

W zestawieniach statystycznych są prezentowane dane o aktywach, zobowiązaniach i aktywach netto funduszy inwestycyjnych w ujęciu agregatowym oraz informacje o populacji podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych. Dane funduszy inwestycyjnych są prezentowane w określonych przekrojach, m.in. w podziale według kryterium polityki inwestycyjnej oraz są agregowane przy uwzględnieniu w szczególności: przynależności sektorowej inwestorów, klasyfikacji instrumentów finansowych oraz obszaru geograficznego emitentów papierów wartościowych w portfelach funduszy. W ramach statystyki funduszy inwestycyjnych są publikowane informacje o zmianach w populacji podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych, tj. funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych. Prezentowana statystyka funduszy inwestycyjnych jest zgodna z metodyką Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Zgodnie z przyjętą metodyką, agregaty danych funduszy inwestycyjnych nie obejmują danych funduszy rynku pieniężnego według definicji EBC, danych funduszy w likwidacji oraz - począwszy od danych za wrzesień 2020 r. - danych funduszy zdefiniowanej daty oferujących pracownicze plany kapitałowe (PPK), które zarządzane są przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Zestawienia statystyczne są publikowane kwartalnie.

Lista funduszy inwestycyjnych ma charakter hierarchiczny, tj. uwzględnia strukturę podmiotową w ramach każdego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Lista obejmuje fundusze inwestycyjne oraz podmioty je reprezentujące, tj. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a w przypadku decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych - depozytariuszy funduszy inwestycyjnych.

Lista jest publikowana z częstotliwością miesięczną.

Prezentowane dane są opatrzone stosowną notą metodyczną, zawierającą szczegółowy opis zakresu publikowanych danych.

Plik do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-11-29
1 EUR4,6813
1 USD4,5164
1 CHF4,7449
1 GBP5,4141
100 JPY3,2702

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję