Statystyka monetarna i finansowa

Banknoty i monety: struktura obiegu, przychody i rozchody (zaopatrywanie), rotacja

Począwszy od lutego 2015 r. Departament Emisyjno – Skarbcowy publikuje w okresach kwartalnych dane nt. banknotów i monet waluty polskiej: strukturę nominałową obiegu, przychody i rozchody do/z NBP oraz wskaźniki rotacji (częstotliwość powrotu) banknotów i monet do NBP.

Terminy publikacji danych: w miesiącu po zakończeniu każdego kwartału.

Szczegółowe dane wraz z prezentacją graficzną w postaci wykresów podane zostały w załączonych plikach Excel.

 1. Struktura obiegu banknotów i monet

 2. Obieg – liczba (lub wartość) banknotów i monet powszechnego obiegu pozostająca w obiegu gotówkowym na koniec każdego kwartału, pomniejszona o liczbę (lub wartość) banknotów i monet:
  • znajdujących się w kasach i skarbcach NBP,
  • złożonych przez NBP do depozytu w skarbcach innych banków,
  • wycofanych przez NBP z obiegu z uwagi na stopień ich zużycia.


 3. Przychody i rozchody do/z NBP banknotów i monet (zaopatrywanie)

 4. Liczba (lub wartość) banknotów lub monet, które w danym kwartale odprowadzone zostały do NBP (przychody) lub pobrane zostały z NBP (rozchody) przez banki i inne podmioty posiadające ustawowe upoważnienie do pobierania i odprowadzania waluty polskiej. Zaopatrywanie przez NBP banków i ww. podmiotów w walutę polską wynika z art. 68 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i jest realizacją art. 37 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

 5. Rotacja banknotów i monet (częstotliwość powrotu banknotów i monet do NBP)

 6. Wskaźnik rotacji w cyklach stanowi iloraz liczby banknotów lub monet, które w okresie ostatnich czterech kwartałów wpłynęły do NBP z banków i innych podmiotów oraz średniej liczby banknotów lub monet w obiegu w analogicznym okresie. Wskazuje, ile razy w ciągu ostatnich czterech kwartałów przeciętnie banknot lub moneta powracała do NBP.

  Wskaźnik rotacji w dniach stanowi iloraz średniej liczby banknotów lub monet w obiegu w okresie ostatnich czterech kwartałów oraz liczby banknotów lub monet, które w analogicznym okresie wpłynęły do NBP z banków i innych podmiotów, pomnożony przez liczbę dni (365). Wskazuje, co ile dni przeciętnie banknot lub moneta powracała do NBP.

  Plik do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję