Statystyka i sprawozdawczość

Załączniki 2-21

Informacje związane z wypełnianiem załączników 2-21 można uzyskać we właściwych terytorialnie Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego pod numerami telefonów:

Białystok 085 74-79-837

Bydgoszcz 052 32-68-246

Gdańsk 058 30-02-570
058 30-02-511

Katowice 032 35-74-378
032 35-74-379
032 35-74-381
032 35-74-380 (fax)

Kielce 041 36-45-102

Kraków 012 61-85-185

Lublin 081 53-17-633

Łódź 042 635-78-78

Olsztyn 089 539-65-21
089 539-65-22

Opole 077 40-12-526

Poznań 061 85-14-430 dla formularzy: ZO/STANY, ZU/STANY, OPE/STANY, OPI/STANY, NZ, NP, PZKAN

061 85-14-285 dla formularzy: IB-1, IB-1/ODDZIAŁ, IBZ-1, IBZ-1/ODDZIAŁ

061 85-14-268 dla formularzy: KZ, KZ-1, KU, KU-1

061 85-14-271 dla formularzy: URA, RACH, UKO, NET, KOM

Rzeszów 017 86-06-261
017 86-06-126

Szczecin 091 480-35-67,
091 480-35-38,
091 480-35-39

Wrocław 071 370-82-06
071 370-82-36
071 370-82-69
071 370-83-23
071 370-83-28
071 370-83-30

Zielona Góra 068 32-87-483
068 32-87-484

Warszawa
022 653-17-21 dla formularzy: ZO/STANY, ZU/STANY, OPE/STANY, OPI/STANY

022 653-12-54
022 653-12-58
dla formularzy: IB-1, IB-1/ODDZIAŁ

022 653-28-28 dla formularzy: IBZ-1, IBZ-1/ODDZIAŁ, NZ, NP

022 653-16-91 dla formularzy: KZ, KZ-1, KU, KU-1

022 653-12-54
022 653-12-58
dla formularzy: URA, RACH

022 653-12-58 dla formularzy: KOM

022 653-16-97 dla formularzy: PZKAN, UKO, NET


 1. FORMULARZ ZO/STANY (załącznik nr 2)
  Sprawozdanie ze stanu zaliczek krótkoterminowych/długoterminowych otrzymanych od kontrahentów zagranicznych zakupujących towary lub usługi

 2. FORMULARZ ZU/STANY (załącznik nr 3)
  Sprawozdanie ze stanu zaliczek krótkoterminowych/długoterminowych udzielonych kontrahentom zagranicznym przy zakupie towarów lub usług

 3. FORMULARZ OPE/STANY (załącznik nr 4)
  Sprawozdanie ze stanu należności krótkoterminowych/długoterminowych za sprzedane towary lub usługi nierozliczone przez nierezydentów

 4. FORMULARZ OPI/STANY (załącznik nr 5)
  Sprawozdanie ze stanu zobowiązań krótkoterminowych/długoterminowych za zakupione towary lub usługi nierozliczone z nierezydentami

 5. FORMULARZ IB-1 (załącznik nr 6)
  Wartość udziału zagranicznego wspólnika w kapitale własnym spółki mającej siedzibę w Polsce

 6. FORMULARZ IB-1/ODDZIAŁ (załącznik nr 7)
  Wartość funduszy oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego mającego siedzibę w Polsce

 7. FORMULARZ IBZ-1 (załącznik nr 8)
  Wartość udziału rezydenta (wspólnika) w kapitale własnym spółki mającej siedzibę za granicą

 8. FORMULARZ IBZ-1/ODDZIAŁ (załącznik nr 9)
  Wartość funduszy oddziału mającego siedzibę za granicą

 9. FORMULARZ NZ (załącznik nr 10)
  Zgłoszenie nabycia/sprzedaży nieruchomości za granicą przez rezydenta

 10. FORMULARZ NP (załącznik nr 11)
  Zgłoszenie przez rezydenta sprzedaży nierezydentowi lub odkupienia od nierezydenta nieruchomości w Polsce

 11. FORMULARZ KZ (załącznik nr 12)
  Informacja o zawarciu umowy z nierezydentem dotycząca kredytu/pożyczki otrzymanego

 12. FORMULARZ KZ-1 (załącznik nr 13)
  Sprawozdanie z wykorzystania i spłat kredytu/pożyczki otrzymanego od nierezydenta wraz z terminarzem przyszłych spłat

 13. FORMULARZ KU (załącznik nr 14)
  Informacja o zawarciu umowy z nierezydentem dotycząca kredytu/pożyczki udzielonego

 14. FORMULARZ KU-1 (załącznik nr 15)
  Sprawozdanie z wykorzystania i spłat kredytu/pożyczki udzielonego nierezydentowi wraz z terminarzem przyszłych spłat

 15. FORMULARZ URA (załącznik nr 16)
  Informacja o otwarciu rachunku w banku/instytucji finansowej za granicą

 16. FORMULARZ RACH (załącznik nr 17)
  Sprawozdanie z sald i obrotów na rachunku w banku /instytucji finansowej za granicą

 17. FORMULARZ UKO (załącznik nr 18)
  Informacja o zawarciu umowy z nierezydentami o rozliczeniach poza polskim systemem bankowym

 18. FORMULARZ NET (załącznik nr 19)
  Sprawozdanie z transakcji z nierezydentami rozliczonych w formie wielostronnych potrąceń wierzytelności (nettingu)

 19. FORMULARZ KOM (załącznik nr 20)
  Sprawozdanie z wierzytelności rozliczonych w obrocie z podmiotami zagranicznymi w formie wzajemnych (dwustronnych) potrąceń

 20. FORMULARZ PZKAN (załącznik nr 21)
  Sprawozdanie z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet w kantorach

Stopy procentowe

Referencyjna2,50
Lombardowa4,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2014-04-15
1 EUR4,1840
1 USD3,0325
1 CHF3,4409
1 GBP5,0694
100 JPY2,9806

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Numizmatyka