System finansowy

Obroty na rynku walutowym
i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce

W 2022 r. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) po raz kolejny przeprowadził badanie obrotów na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych. W projekcie tym uczestniczyły 52 banki centralne i władze monetarne, w tym Narodowy Bank Polski. Zebrały one od ponad 1 200 instytucji finansowych dane o wartości transakcji zawartych w kwietniu 2022 r. na rynku walutowym (obejmującym transakcje kasowe, outright forward, fx swap, CIRS i opcje walutowe) oraz na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej (transakcji FRA, IRS, OIS oraz opcji na stopę procentową). W Polsce na potrzeby tego badania dane przekazało 12 banków krajowych i oddziałów instytucji kredytowych. Celem projektu Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity jest pozyskanie kompleksowych i porównywalnych w skali międzynarodowej informacji statystycznych o płynności i strukturze wymienionych rynków.

Poniżej zamieszczono najważniejsze dane dotyczące rynku walutowego i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce:

 • Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku walutowym w kwietniu 2022 r. wyniosły 13 019 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2019 r. o 47% według kursów bieżących), w tym 9 618 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego:
  • najbardziej płynnym instrumentem krajowego rynku walutowego pozostawały transakcje fx swap; średnie dzienne obroty netto tymi instrumentami w kwietniu 2022 r. wyniosły 8 551 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2019 r. o 65% według kursów bieżących), w tym 6 269 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
  • średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku kasowych transakcji walutowych (spot) w kwietniu 2022 r. wyniosły 3 130 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2019 r. o 22% według kursów bieżących), w tym 2 455 mln USD stanowiły transakcje z udziałem złotego,
  • wzrost obrotów w głównej mierze wynikał ze wzmożonej aktywności krajowych podmiotów niefinansowych; ponadto do zwiększenia liczby zawieranych transakcji mógł przyczynić się łatwiejszy dostęp małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych do rynku walutowego, m.in. wskutek oferowania przez banki krajowe platform transakcyjnych i kantorów internetowych, które umożliwiały osobom fizycznym oraz małym podmiotom gospodarczym realizację operacji wymiany walut po kursach walutowych zbliżonych do kursów kwotowanych na rynku hurtowym,
  • dużym zainteresowaniem cieszyły się nadal internetowe platformy transakcyjne (tzw. platformy forex), umożliwiające klientom detalicznym spekulację z wykorzystaniem transakcji forward bez dostawy walut.
 • Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej w kwietniu 2022 r. wyniosły 2 332 mln USD (wzrost w porównaniu z kwietniem 2019 r. o 10% według kursów bieżących), w tym 2 293 mln USD stanowiły transakcje nominowane w złotych (wzrost w porównaniu z kwietniem 2019 r. o 87% według kursów bieżących):
  • istotny wzrost obrotów na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej nominowanych w złotych w porównaniu z poprzednią edycją badania wynikał w głównej mierze z silniejszych i bardziej zróżnicowanych oczekiwań uczestników rynku na zmiany stóp procentowych NBP w krótkim i średnim okresie oraz podwyższonej zmienności cen w różnych segmentach rynku finansowego, wywołanej zbrojną agresją Rosji na Ukrainę,
  • w porównaniu z kwietniem 2019 r. na krajowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej istotnie spadło znaczenie operacji nominowanych w koronach czeskich i forintach węgierskich,
  • w krajowym sektorze bankowym powszechną praktyką było kierowanie transakcji instrumentami stopy procentowej OTC do rozliczenia w CCP – około 94% obrotów brutto było rozliczanych centralnie.

Czynniki wpływające na wspomniane tendencje oraz szczegółowe informacje dotyczące struktury tych rynków oraz zarys metodyki badania zostały przedstawione w opracowaniu Wyniki badania obrotów w kwietniu 2022 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce.

Wyniki badania obrotów na światowym rynku walutowym i pozagiełdowych instrumentów pochodnych stopy procentowej, opracowane przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, są dostępne na stronie internetowej tej instytucji: https://www.bis.org/statistics/rpfx22.htm. Ponadto pod adresem: http://www.bis.org/statistics/triennialrep/national.htm znajdują się łącza do opublikowanych przez niektóre inne banki centralne oświadczeń prasowych, w których przedstawiono wyniki badania obrotów dla ich rynków lokalnych.

Plik do pobrania:

Zobacz również:

Wyniki badania w latach ubiegłych:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję