System finansowy

Narodowy Bank Polski jest współodpowiedzialny za stabilność i rozwój systemu finansowego. Prezes NBP jest jednym z czterech – obok Ministra Finansów, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i prezesa zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – członków Komitetu Stabilności Finansowej. Obecnie (od 2015 r.) Komitet Stabilności Finansowej działa w dwóch formułach: jako organ makroostrożnościowy (KSF-M) oraz jako ciało odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe w systemie finansowym (KSF-K). W obszarze makroostrożnościowym Komitetowi przewodniczy Prezes NBP, natomiast zarządzania kryzysowego Minister Finansów.

NBP aktywnie uczestniczy w budowie sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce oraz pracach Komitetu Stabilności Finansowej na rzecz nadzoru makroostrożnościowego oraz zarządzania kryzysowego.

Z punktu widzenia NBP szczególnie ważne jest bezpieczeństwo finansowe banków, gdyż NBP pełni wobec nich funkcję pożyczkodawcy ostatniej szansy. Stabilność systemu bankowego jest również warunkiem utrzymania stabilności cen, sprawnego funkcjonowania systemów rozliczeń pieniężnych oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Dlatego Narodowy Bank Polski monitoruje i analizuje sytuację systemu finansowego w Polsce. Wyniki analiz przedstawiane są w publikowanych materiałach oraz cyklicznych raportach.


Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję