System płatniczy

Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce

Opłaty interchange w Polsce przed 2014 r. należały do najwyższych w krajach Unii Europejskiej. Wysoka prowizja płacona przez punkty handlowo-usługowe była uważana za jedną z głównych barier rozwoju sieci akceptacji kart w Polsce i, co za tym idzie, rozwoju obrotu bezgotówkowego.

W lipcu 2014 r. nastąpiło regulacyjne obniżenie opłaty interchange fee w Polsce. Niniejszy raport przedstawia wstępną analizę skutków obniżenia tej opłaty. Informacje zawarte w analizie opierają się na danych statystycznych gromadzonych cyklicznie przez NBP oraz danych zgromadzonych w wyniku badania ankietowego przeprowadzonego na potrzeby niniejszego raportu. W raporcie znajdują się również informacje dotyczące drugiej ustawowej obniżki stawki interchange, która weszła w życie z dniem 29 stycznia 2015 r.

Materiał składa się z 5 następujących części:

  1. rozdział 1. przedstawia historię prac nad obniżeniem opłat interchange w Polsce w latach 2011-2015,
  2. rozdział 2. prezentuje porównanie stawek opłat interchange w krajach Unii Europejskiej w latach 2013-2015,
  3. rozdział 3. przedstawia analizę oczekiwanych oraz faktycznych skutków obniżenia interchange fee w lipcu 2014 r.,
  4. rozdział 4. skupia się na nieoczekiwanych konsekwencjach obniżenia opłaty interchange,
  5. rozdział 5. prezentuje podsumowanie raportu.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję