System płatniczy

Karty płatnicze

Karty płatnicze umożliwiają dokonywanie płatności bez wykorzystania gotówki. Prawo bankowe definiuje kartę płatniczą jako kartę identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty.

Te instrumenty płatnicze w Polsce są stosunkowo nowym narzędziem, niemniej rynek kart płatniczych w naszych warunkach rozwija się bardzo szybko.

Pierwsze karty płatnicze pojawiły się w Polsce pod koniec lat 60. XX wieku. Były to jednak karty wydawane przez zagraniczne banki, a korzystanie z nich w Polsce było bardzo ograniczone, ponieważ niewiele było miejsc, gdzie można było nimi regulować należności. Właściwy rozwój rynku kart płatniczych w naszym kraju nastąpił w latach 90. ubiegłego wieku. Stało się to możliwe głównie za sprawą reform, które zostały przeprowadzone po 1989 r. Zmiany te wpłynęły na kształt ówczesnego krajowego sektora bankowego i zapoczątkowały przekształcanie się bankowości detalicznej – banki zaczęły oferować klientom nowe produkty i usługi, wśród których pojawiły się także karty płatnicze. Obecnie rynek kart płatniczych w Polsce funkcjonuje w obrębie krajowego systemu płatniczego jako część systemu płatności detalicznych.

Obecnie mamy kilka rodzajów kart płatniczych. W zależności od sposobu rozliczania transakcji wyróżniamy karty: kredytowe, debetowe i obciążeniowe. Natomiast stosując podział według technologii zapisu danych rozróżniamy karty: z paskiem magnetycznym, z paskiem magnetycznym i mikroprocesorem, karty z mikroprocesorem oraz karty wirtualne (przeznaczone jedynie do płatności w internecie lub innych płatności niewymagających fizycznego przedstawiania karty, np. przez telefon).


Informacje kwartalne


Dane statystyczne

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-08
1 EUR4,6976
1 USD4,4760
1 CHF4,7496
1 GBP5,4484
100 JPY3,2674

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję