System płatniczy

Sprawozdawczość infrastruktury systemu płatniczego

Poniższe wytyczne i formularze opracowano na podstawie projektowanych rozporządzeń Ministra Finansów i Rozwoju, wydawanych zgodnie z:

 • art. 132zv ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
 • art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,
 • art. 68f ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Systemy płatności:

 1. Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących systemy płatności (PDF)
 2. Załączniki 1, 2, 3 – formularze sprawozdawcze (XLSX)
 3. Załącznik 4 - lista uczestników (XLSX)
 4. Załącznik 5 – raport nt. incydentu w systemie płatności (XLSX)

Schematy płatnicze:

 1. Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych organizacji płatniczych (PDF)
 2. Zalacznik nr 1 - formularz sprawozdawczy dotyczący przetworzonych i rozliczonych krajowych transakcji płatniczych (XLSX)
 3. Załącznik nr 2 – formularz sprawozdawczy dotyczący nieautoryzowanych krajowych transakcji płatniczych (XLSX)
 4. Załącznik nr 3 – formularze sprawozdawcze dotyczące opłaty Interchange (XLSX)
 5. Załącznik nr 4 – raport nt. incydentu (XLSX)

Systemy rozliczeń papierów wartościowych:

 1. Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozliczeń papierów wartościowych (PDF)
 2. Załącznik nr 1 – sprawozdawczość (XLSX)
 3. Załącznik nr 2 – raport nt. incydentu (XLSX)
 4. Załącznik nr 3 – lista uczestników (XLSX)
 5. Załącznik nr 4 – gwarantowana przepustowość (XLSX)

Systemy rozrachunku papierów wartościowych:

 1. Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozrachunkowej (PDF)
 2. Załącznik nr 1 – sprawozdawczość (XLSX)
 3. Załącznik nr 2 – raport nt. incydentu (XLSX)
 4. Załącznik nr 3 – lista uczestników (XLSX))
 5. Załącznik nr 4 – gwarantowana przepustowość (XLSX)

Depozyt papierów wartościowych lub system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi:

 1. Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych lub system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi (PDF)
 2. Załącznik nr 1 – sprawozdawczość (XLSX)
 3. Załącznik nr 2 – raport nt. incydentu (XLSX)

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-19
1 EUR4,5498
1 USD3,8761
1 CHF4,2448
1 GBP5,0374
100 JPY3,6796

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję