System płatniczy

Zabezpieczenie komunikacji elektronicznej przesyłanej do Narodowego Banku Polskiego w ramach procesu sprawowanego nadzoru systemowego oversight

Dla zapewnienia poufności danych przekazywanych do Narodowego Banku Polskiego w ramach procesu sprawowanego nadzoru systemowego oversight należy dokumentację przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej zaszyfrować przy pomocy odpowiednich certyfikatów wydanych przez NBP.

  • raporty.cert Dla celów sprawozdawczości dokonywanej przez podmioty prowadzące systemy płatności, schematy płatnicze oraz systemy rozrachunków papierów wartościowych, czyli informacji przekazywanych na adres raporty.oversight@nbp.pl, należy zainstalować w programie pocztowym certyfikat raporty.cer.

  • raporty.cert W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących schematów płatniczych i systemów płatności, czyli informacji przekazywanych na adres nadzor@nbp.pl, należy zainstalować w programie pocztowym certyfikat nadzor.cer.

Starsze wersje certyfikatów straciły ważność w dniu 5.03.2021 roku.

Ze względów technicznych, w korespondencji elektronicznej przesyłanej do NBP, całkowity rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail nie może przekraczać 15 MB. W sytuacji gdy rozmiar przekazywanej do NBP informacji przekracza maksymalny rozmiar ustalony w systemie poczty elektronicznej, istnieje możliwość skorzystania z Systemu Wymiany Plików NBP (SWP).

Dodatkowe informacje dotyczące certyfikatów wydanych przez NBP lub innych form uwierzytelniania stosowanych przez NBP można znaleźć na stronie NBP w zakładce dedykowanej infrastrukturze klucza publicznego: Narodowy Bank Polski – PKI.

W razie problemów technicznych związanych z implementacją i obsługą certyfikatów należy skontaktować się z Centrum Certyfikacji Kluczy: cck@nbp.pl.

System Wymiany Plików (SWP)

SWP to usługa, która umożliwia wymianę danych pomiędzy NBP a podmiotami zewnętrznymi. W ramach SWP możliwe jest tworzenie dedykowanego dla podmiotu zewnętrznego wirtualnego obszaru wymiany plików o rozmiarze przekraczającym limit ustalony w systemie poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wnioskowania i przyznawania dostępu do usługi SWP oraz zasad bezpiecznego korzystania z niej, a także instrukcję dla podmiotu zewnętrznego, można uzyskać zwracając się z zapytaniem na adres poczty elektronicznej nadzor@nbp.pl.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-11-30
1 EUR4,6684
1 USD4,5066
1 CHF4,7421
1 GBP5,4151
100 JPY3,2466

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję