System płatniczy

Publikacje

 • Alina Damińska, „System płatniczy – formy rozliczeń pieniężnych i organizacja rozliczeń międzybankowych”, „Rachunkowość” grudzień 2005 r.

 • Beata Gos, „Ocena spełniania przez funkcjonujące w Polsce systemy rozrachunku papierów wartościowych międzynarodowych standardów ze szczególnym uwzględnieniem standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej”, Materiały i Studia, sierpień 2000 r., Zeszyt 109,

 • Beata Gos, „Zasady i ocena funkcjonowania systemu EAF”, Bank i Kredyt, nr 7, 2001 r.

 • Krzysztof Freliszek, „Systemy rozliczeniowe KIR S.A. – konieczność ewolucji w kierunku zapewnienia gwarancji rozrachunku”, Bank i Kredyt, nr 4, 2002 r.

 • Krzysztof Freliszek, „Systemy rozliczeniowe KIR S.A. – konieczność ewolucji w kierunku zapewnienia gwarancji rozrachunku”, Bank i Kredyt, nr 4, 2002 r.

 • Krzysztof Freliszek, „Masowe rozliczenia detaliczne – czy i kiedy nadejdzie czas polecenia zapłaty?”, Bank i Kredyt, nr 2, 2003 r.

 • Rafał Janowicz, „Pieniądz elektroniczny w wybranych krajach – charakterystyka, główne funkcje i zastosowanie”, „Bank i Kredyt”, styczeń 2005 r.

 • Rafał Janowicz, „Perspektywy rozwoju rynku bezgotówkowych usług płatniczych dla klientów detalicznych do 2009 r.” w „Perspektywy Rozwoju Bankowości Detalicznej i Private Banking w Polsce do roku 2009” Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, kwiecień 2005 r.

 • Rafał Janowicz, „Średniookresowe perspektywy rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce, Bankowość detaliczna: perspektywy, rekomendacje”, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, 2002 r.

 • Rafał Janowicz, Robert Klepacz, „Pieniądz elektroniczny na świecie. Istota i zastosowanie elektronicznej portmonetki”, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa, 2002 r.

 • Agnieszka Łodyga, „Ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności”, Prawo bankowe, nr 1, 2002 r.

 • Barbara Kozińska, „Kierunki rozwoju systemów płatności”, Materiały i Studia, luty 1998 r., Zeszyt 74

 • Agnieszka Łodyga, „Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej oraz prawne regulacje dotyczące takich systemów na gruncie prawa polskiego”, Materiały i Studia, wrzesień 2001 r., Zeszyt 131

 • Anna Maśląg, „Przegląd zaleceń i regulacji prawnych związanych z emisją pieniądza elektronicznego w Unii Europejskiej”, Materiały i Studia, lipiec 2001 r., Zeszyt 127

 • Krzysztof Senderowicz, „Wymogi Unii Europejskiej oraz standardy międzynarodowe i ich wpływ na rozwój systemów płatności w Polsce”, Bank i Kredyt, nr 2, 2002 r.

 • Krzysztof Senderowicz, „System finansowy w Polsce”, rozdz. 11 w „System płatniczy”, PWN, Warszawa 2003

 • Krzysztof Senderowicz, „Wymogi Unii Europejskiej oraz standardy międzynarodowe i ich wpływ na rozwój systemów płatności w Polsce” w „Euro od A do Z”, wydawnictwo NBP, Warszawa 2003

 • Adam Tochmański, „System SORB – pierwszy polski system RTGS”, Bank i Kredyt, nr 4, 2003 r.

 • Jarosław Tymowski, „Rozliczenia międzybankowe w Polsce w świetle danych KIR”, Bank i Kredyt, nr 4, 2003 r.

 • Włodzimierz Wąsowski, „System płatniczy, uregulowania, organizacja, funkcjonowanie”, Prawo bankowe 2003, nr 3

 • Włodzimierz Wąsowski, „Rozliczenia bezgotówkowe”, Rachunkowość 10/2003

 • Włodzimierz Wąsowski, „System płatniczy w Polsce”, Bank 5/2003

 • Beata Wróbel, „Zasady działania i ocena efektywności europejskiego transgranicznego systemu rozliczeniowego – EURO 1”, Bank i Kredyt, nr 2, 2002 r.

 • Beata Wróbel, „Cele, budowa i sposób funkcjonowania projektowanego systemu STEP 2”, Bank i Kredyt, nr 3, 2002 r.

 • Beata Wróbel, Adam Tochmański, „Ocena spełniania przez polski system płatniczy dziesięciu minimalnych zasad obowiązujących dla krajowych systemów płatniczych w Unii Europejskiej”, Materiały i Studia sierpień 2001 r., Zeszyt 129

 • Beata Wróbel, „Przedstawienie i ocena zasad funkcjonowania niemieckiego systemu rozliczeniowego – RTGS PLUS”, Bank i Kredyt, nr 8, 2001 r.

 • Beata Wróbel, „Cele, budowa i sposób funkcjonowania systemu STEP 1 oraz założenia dotyczące sposobu funkcjonowania projektowanego systemu STEP 2”, Bank i Kredyt, nr 3, 2002 r.

 • Agnieszka Zdzieszyńska, Paweł Kłosiewicz, „Zastaw i repo jako prawne formy zabezpieczeń operacji banku centralnego w Eurosystemie”, Prawo bankowe, nr 12, 2002 r.Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-11-29
1 EUR4,6813
1 USD4,5164
1 CHF4,7449
1 GBP5,4141
100 JPY3,2702

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję