System płatniczy

Systemy rozrachunku papierów wartościowych w Polsce i UE

Publikacja pt. „Systemy rozrachunku papierów wartościowych w Polsce i Unii Europejskiej” została przygotowana wspólnie przez Narodowy Bank Polski, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Celem publikacji jest usystematyzowanie i upowszechnienie wiedzy na temat procesów zachodzących na rynku kapitałowym ze szczególnym uwzględnieniem funkcji depozytowo-rozliczeniowo-rozrachunkowych ze względu na świadomość, jak duże znaczenie mają te procesy dla prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego.

Niniejsza publikacja przedstawia wiedzę teoretyczną na temat głównych procesów zachodzących na rynku kapitałowym oraz podmiotów biorących udział w tych procesach ze szczególnym uwzględnieniem polskich rozwiązań, jak również historię infrastruktury depozytowo-rozliczeniowo-rozrachunkowej w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Prezentuje ona także kierunki zmian funkcjonowania izb rozliczeniowych, centralnych kontrpartnerów oraz depozytów papierów wartościowych na świecie oraz w Unii Europejskiej.

Publikacja jest prezentowana w szczególnie interesującym okresie, ze względu na natężenie w ciągu ostatnich kilku lat inicjatyw mających na celu poprawę efektywności, konkurencyjności i bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury posttransakcyjnej w Unii Europejskiej. Jest to w znacznej mierze skutek wzrostu zainteresowania tą działalnością ze strony uczestników, regulatorów i nadzorców rynku kapitałowego. Zainteresowanie to wynika z kolei z dążeń do utworzenia wspólnego europejskiego rynku finansowego oraz konieczności wyeliminowania istniejących barier w przeprowadzaniu efektywnych transgranicznych rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Aktualne zjawiska kryzysowe i toczone obecnie dyskusje potwierdzają wagę i znaczenie tych zagadnień.


Plik do pobrania:Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-11-29
1 EUR4,6813
1 USD4,5164
1 CHF4,7449
1 GBP5,4141
100 JPY3,2702

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję