System płatniczy

System płatniczy w Polsce

Raport pt. System płatniczy w Polsce Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego przygotowuje cyklicznie w celu rozpowszechniania wiedzy o polskim systemie płatniczym. Raport ten przedstawienia aktualny stan rozwoju polskiego systemu płatniczego i przewidywane kierunki zmian w tym zakresie. Opracowanie opisuje pod względem instytucjonalnym, funkcjonalnym i prawnym wszystkie podstawowe obszary działania systemu płatniczego obejmujące:

  • formy rozliczeń pieniężnych (instrumentu płatnicze),
  • schematy płatnicze,
  • systemy płatności detalicznych i wysokokwotowych, systemy rozrachunku papierów wartościowych.

Opracowanie uzupełnia załącznik przedstawiający podstawowe dane statystyczne z ww. zakresu.Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-11-30
1 EUR4,6684
1 USD4,5066
1 CHF4,7421
1 GBP5,4151
100 JPY3,2466

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję