Ukraina

NBP z Ukrainą

Wymiana hrywny na polskie złote

W wyniku współpracy Narodowego Banku Polskiego z Narodowym Bankiem Ukrainy oraz przy operacyjnym zaangażowaniu wybranych placówek PKO Banku Polskiego, na potrzeby przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, od dnia 25 marca 2022 r. została uruchomiona wymiana hrywien ukraińskich (UAH) na polskie złote.

Operacje skupu będą prowadzone w wyznaczonych oddziałach PKO Banku Polskiego na terenie całego kraju, których lista dostępna jest na stronie: nbp.pl/ukraina/pko-placowki

Od operacji skupu nie są pobierane żadne opłaty ani prowizje.

W celu usprawnienia obsługi wielu zainteresowanych osób w krótkim czasie ustalono następujące zasady wymiany:

  • skup dotyczy wyłącznie banknotów o wartości nominalnej: 100, 200, 500 oraz 1000 UAH,
  • wymianie nie podlegają banknoty uszkodzone, tj. postrzępione, nadmiernie zabrudzone, zaplamione, odbarwione lub uszkodzone w inny sposób, w tym również w skutek umieszczenia na nich trwałego napisu, nadruku, rysunku lub innego znaku oraz banknoty znacznie naddarte, zszyte lub spięte, przerwane, zawilgocone, zbutwiałe i kruszące się oraz banknoty zanieczyszczone cieczami lub substancjami stałymi,
  • maksymalna łączna wartości banknotów podlegających wymianie przez jednego obywatela Ukrainy wynosi 10 tys. UAH,
  • do wymiany uprawnieni są obywatele Ukrainy, którzy ukończyli 18 lat,
  • podczas wymiany wymagane jest okazanie ukraińskiego dowodu osobistego w wersji plastikowej (paszport wewnętrzny), ukraińskiego paszportu zagranicznego lub dokumentu potwierdzającego nadanie numeru PESEL, wskazującego na ukraińskie obywatelstwo osoby przedstawiającej ten dokument,
  • kurs skupu ustalany jest przez Narodowy Bank Ukrainy i obecnie wynosi 0,11 zł za hrywnę.

Wszystkie hrywny skupione przez PKO Bank Polski, zostaną odkupione przez Narodowy Bank Polski, który z kolei po zakończeniu skupu odsprzeda je Narodowemu Bankowi Ukrainy. W ramach tej operacji, zarówno PKO Bank Polski, jak i Narodowy Bank Polski, zastosują ten sam kurs, nie czerpiąc tym samym korzyści z tytułu wymiany hrywien na złote.

Na podstawie zawartego porozumienia ustalono łączny limit wartości skupionych w oddziałach PKO Banku Polskiego banknotów do kwoty 10 mld UAH.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-06
1 EUR4,7195
1 USD4,3833
1 CHF4,7458
1 GBP5,2764
100 JPY3,3222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję