Komunikat prasowy

W związku z podjęciem przez Radę Ministrów w porozumieniu z Radą Polityki Pieniężnej decyzji o pełnym upłynnieniu z dniem 12 kwietnia kursu złotego wobec walut obcych, Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia br. podjęła uchwały niezbędne do realizacji tej decyzji:
Rada Polityki Pieniężnej podjęła uchwałę uchylającą uchwałę z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie dopuszczalnego przedziału wahań kursu walut obcych w złotych, oraz uchwałę uchylającą uchwałę z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie tempa kroczącej dewaluacji.
Nowe uchwały obowiązują od dnia 12 kwietnia 2000 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 0,50
Lombardowa 1,00
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,55
Dyskontowa weksli 0,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-05-27
1 EUR4,4378
1 USD4,0504
1 CHF4,1707
1 GBP4,9829
100 JPY3,7640

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję