KOMUNIKAT PRASOWY

W dniu 23 lutego 2000 roku odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Po rozpatrzeniu bieżącej sytuacji gospodarczej oraz tendencji występujących na rynkach finansowych Rada podjęła następujące decyzje:

  1. Oprocentowanie kredytu lombardowego zostaje podwyższone z 20,5 proc. do 21,5 proc. w skali rocznej,
  2. Stopa redyskonta weksli zostaje podwyższona z 19 proc. do 20 proc. w skali rocznej,
  3. Narodowy Bank Polski będzie prowadził 28-dniowe operacje otwartego rynku o stopie rentowności nie niższej niż 17,5 proc. w skali rocznej.

Uchwały RPP wchodzą w życie 24 lutego 2000 roku.

Uzasadnienie

Dokonana przez Radę analiza przebiegu procesów inflacyjnych wskazuje na utrzymywanie się negatywnego trendu silnego wzrostu cen zapoczątkowanego w sierpniu 1999 roku. Dwunastomiesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu przekroczył 10%. Pogorszyły się również inne miary inflacji (wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu, wskaźniki inflacji bazowej).

Rada stwierdza, że stały wzrost inflacji spowodował istotny wzrost oczekiwań inflacyjnych. Większość niezależnych prognoz wskazuje, że wysoka inflacja utrzyma się w najbliższych miesiącach, co może stwarzać zagrożenie dla realizacji ustalonego na 2000 rok celu inflacyjnego. Jednocześnie wciąż istnieje niebezpieczeństwo negatywnego, skumulowanego oddziaływania na przebieg procesów inflacyjnych takich czynników jak wzrost cen żywności i paliw oraz podatków pośrednich.

W przypadku utrzymania się tych niekorzystnych tendencji Rada będzie gotowa ponownie zaostrzyć politykę pieniężną, tak aby zrealizować przyjęty na rok bieżący cel inflacyjny. Oznacza to, że Rada przyjmuje restrykcyjne nastawienie w polityce pieniężnej.

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 29 marca 2000 roku.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-12
1 EUR4,6832
1 USD4,5459
1 CHF4,8318
1 GBP5,5357
100 JPY3,4119

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję