Narodowy Bank Polski wybrał
dealerów rynku pieniężnego na 2002 rok

Narodowy Bank Polski dokonał - już po raz szósty - wyboru banków dealerów rynku pieniężnego, tj. banków wyróżniających się dużą aktywnością na rynku wtórnym skarbowych papierów wartościowych (bonów i obligacji) oraz bonów pieniężnych NBP.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2001 roku banki kandydujące do pełnienia funkcji dealera rynku pieniężnego oceniane były na podstawie pięciu obiektywnych kryteriów, w ramach Indeksu Aktywności Dealerskiej (IAD). Ocenie tej podlegały:

 • potencjał rozliczeniowy banku,
 • działalność powiernicza banku (poprzez ocenę wartości bonów skarbowych w portfelach klientów niebankowych),
 • aktywność banku na wtórnym rynku bonów skarbowych i obligacji skarbowych,
 • aktywność banku na rynku instrumentów pochodnych stopy procentowej FRA i IRS,
 • poprawność relacji z bankiem centralnym.

Spośród 23 banków kandydujących do pełnienia funkcji dealera rynku pieniężnego wyłoniona została grupa 15 banków o najwyższym Indeksie Aktywności Dealerskiej. W dniu 10 grudnia br. 14 banków zawarło z NBP umowy w sprawie pełnienia funkcji dealera rynku pieniężnego w 2002 roku. Bank of America, który znalazł się w grupie 15 najbardziej aktywnych na rynku finansowym banków, nie podpisał umowy, ponieważ jego właściciel przewiduje ograniczenie działalności w Polsce.

Lista 14 banków, uszeregowana według uzyskanego w 2001 roku poziomu IAD przedstawia się następująco:

 1. BRE Bank S.A. w Warszawie
 2. Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
 3. ING Bank Śląski S.A. w Katowicach
 4. Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie,
 5. Societe Generale Oddział w Warszawie,
 6. Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Krakowie,
 7. BIG Bank Gdański S.A. w Warszawie,
 8. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie
 9. Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu,
 10. Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie,
 11. Deutsche Bank Polska S.A.,
 12. Kredyt Bank S.A. w Warszawie,
 13. Raiffeisen Bank (Polska) S.A. w Warszawie,
 14. ABN AMRO Bank (Polska) SA w Warszawie.

Zarząd Narodowego Banku Polskiego uchwalił kryteria wyboru dealerów na rok 2002, które w zasadzie nie zostały zmienione w stosunku do roku bieżącego.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję