Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego

W dniu 3 października 2001 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzeniu Rady przewodniczył Jerzy Stopyra, Przewodniczący Rady, Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • omówiła stan przygotowań polskich banków do wprowadzenia gotówkowego euro,
  • zapoznała się z ustaleniami zespołu roboczego ds. rozpatrzenia problemów związanych z dystrybucją świadczeń emerytalno-rentowych na rachunki bankowe,
  • pozytywnie zaopiniowała nowe rozwiązania w systemie SORBNET, służące wspomaganiu zarządzania płynnością,
  • pozytywnie zaopiniowała rozwiązania zastosowane przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. w jej systemach rozliczeniowych w celu zapewnienia terminowości i bezpieczeństwa rozrachunku,
  • zapoznała się z kryteriami uczestnictwa banków zagranicznych w KIR S.A.,
  • pozytywnie zaopiniowała sporządzoną przez Departament Systemu Płatniczego NBP ocenę funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2001 r.

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się w grudniu br.


[ Powrót ] [ Do druku ]





































Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję