Komunikat prasowy

Komisja Nadzoru Bankowego na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2001 roku wyraziła zgodę na powołanie:

  • Ryszarda Leszczyńskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.
Jest to pierwsza zgoda KNB na powołanie prezesa banku spółdzielczego udzielona na podstawie Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z dnia 7 grudnia 2000 roku.

Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła również zgodę na powołanie:

  • Krzysztofa Ksyty na stanowisko Prezesa Zarządu Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Jarosława Bałdowskiego na stanowisko członka Zarządu Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Ireny Stockiej na stanowisko członka Zarządu GE Banku Mieszkaniowego S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Barbary Zawojskiej na stanowisko członka Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie.

Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie na nabycie przez:

  • LUKAS S.A. z siedzibą we Wrocławiu akcji LUKAS Banku Świętokrzyskiego S.A. z siedzibą w Kielcach, uprawniających do wykonywania ponad 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku,
  • Deutsche Bank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem akcji Banku Współpracy Regionalnej S.A. z siedzibą w Krakowie, uprawniających do wykonywania ponad 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku,
  • Deutsche Bank 24 AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem akcji Banku Współpracy Regionalnej S.A. z siedzibą w Krakowie, uprawniających do wykonywania ponad 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku.

Komisja Nadzoru Bankowego zatwierdziła Regulamin określania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości Śląskiego Banku Hipotecznego S.A.

Komisja Nadzoru Bankowego zapoznała się z informacją kwartalną GINB dotyczącą banków realizujących programy naprawcze oraz wysłuchała przedstawicieli władz wybranych banków.

Komisja Nadzoru Bankowego zapoznała się ponadto z Oceną sytuacji ekonomicznej banków w I kwartale 2001 r.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję