Komunikat prasowy

Komisja Nadzoru Bankowego na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia:

  • wyraziła zgodę na powołanie p. Mariusza Grendowicza na stanowisko członka zarządu Powszechnego Banku Kredytowego S.A. z siedzibą w Warszawie;
  • powołała powiernika i zastępcę powiernika przy Śląskim Banku Hipotecznym S.A. w Warszawie;
  • przedłużyła funkcjonowanie Zarządu Komisarycznego w Banku Częstochowa S.A. o kolejne dwa miesiące;
  • przyjęła wewnętrzne procedury w sprawie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie spraw określonych ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja dokonała oceny realizacji stopnia wykonania, nałożonego uchwałą KNB z października 2000 r., obowiązku dokapitalizowania Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie. Komisja postanowiła zażądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BGŻ S.A. w Warszawie celem ponownego rozpatrzenia sytuacji finansowej banku oraz jego dokapitalizowania.

Komisja, na podstawie przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, postanowiła wyznaczyć termin w sprawie wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu umowy zrzeszenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie. Decyzja zostanie wydana najpóźniej do 28 lutego 2002 r.

Komisja Nadzoru Bankowego zatwierdziła projekt umowy zrzeszenia Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. oraz projekt umowy zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję