Komunikat prasowy

Komisja Nadzoru Bankowego na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2001 r. wyraziła zgodę na powołanie:

 • Stanisława Osaka na stanowisko Prezesa Zarządu Małopolskiego Banku Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie,
 • Andrzeja Tadeusza Ostrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Krzysztofa Barburskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku of Tokyo-Mitsubishi (Polska) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
 • Artura Stróżyńskiego na stanowisko członka Zarządu Banku of Tokyo-Mitsubishi (Polska) Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 • Romana Dawidowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach,
 • Kazimierza Jarończyka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu,
 • Mariusza Grendowicza na stanowisko członka Zarządu Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. z siedzibą w Krakowie.

Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na połączenie:

 • Powszechnego Banku Kredytowego S.A. z siedzibą w Warszawie i Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. z siedzibą w Krakowie poprzez przeniesienie majątku Powszechnego Banku Kredytowego S.A. na Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w zamian za akcje Banku Przemysłowo-Handlowego S.A.
 • Ludowego Banku Spółdzielczego w Mikstacie z Bankiem Spółdzielczym w Oleśnicy.

Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie na nabycie przez:

 • Bank Austria AG z siedzibą w Wiedniu akcji Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. z siedzibą w Krakowie, uprawniających do wykonywania ponad 66 proc. głosów, nie więcej niż 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku,
 • Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. z siedzibą w Krakowie akcji Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. z siedzibą w Katowicach, uprawniających do wykonywania ponad 66 proc. głosów, nie więcej niż 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku,
 • Banco Comercial Portugues S.A. z siedzibą w Porto akcji BIG Banku Gdańskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawniających łącznie z akcjami już posiadanymi, do wykonywania ponad 33 proc. głosów, nie więcej niż 50 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku.

Komisja Nadzoru Bankowego rozpatrzyła projekt:

 • uchwały w sprawie zasad ustalania funduszy własnych banków,
 • uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków,
 • uchwały w sprawie zasad wyznaczania koncentracji wierzytelności i zobowiązań pozabilansowych
 • rekomendacji dotyczącej roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami.

Komisja Nadzoru Bankowego wyznaczyła termin wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu umowy zrzeszenia Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego S.A. w Olsztynie do 31 grudnia 2001 r.

Komisja Nadzoru Bankowego podjęła uchwałę w sprawie uchylenia Decyzji nr 1/97 Prezesa NBP z dnia 21 kwietnia 1997 r. o cofnięciu zgody na utworzenie Banku Powierniczo-Gwarancyjnego S.A. w Warszawie oraz zarządzającej likwidację Banku.

Komisja Nadzoru Bankowego rozpatrzyła również informację dotyczącą sytuacji w niektórych bankach, a także informację na temat efektywności wybranych grup banków Polsce oraz wpływu procesów konsolidacyjnych na sytuację w sektorze bankowym.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję