Komunikat po posiedzeniu KNB

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 10 października br. Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie na utworzenie banku pod nazwą "Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie. Jest to pierwszy bank japoński w Polsce z szerokim, uniwersalnym zakresem działalności. Uroczyste wręczenie licencji odbędzie się w najbliższych dniach, o czym poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Na tym samym posiedzeniu Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na powołanie:

  • Andrzeja Chmieleckiego na stanowisko Prezesa Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu,
  • Władysława Święsa na stanowisko członka Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu,
  • Beaty Anny Jaszczur na stanowisko Prezesa Zarządu FCE Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
  • Wiesławy Radziak na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie,
  • Leszka Klimka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Poczesnej.

Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie na pośrednie nabycie poprzez uzyskanie pozycji dominującej wobec MHB Mitteleuropaische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, akcji MHB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie posiadanych przez MHB Mitteleuropaische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, uprawniających do wykonywania ponad 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MHB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Komisja Nadzoru Bankowego wyznaczyła termin wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu umowy zrzeszenia Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego S.A. w Bydgoszczy - najpóźniej do 21 kwietnia 2002 r.

Komisja Nadzoru Bankowego przyjęła rekomendację dotyczącą zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rachunku zabezpieczenia listów zastawnych i jego projekcji.

Komisja Nadzoru Bankowego rozpatrzyła informację GINB na temat wyników finansowych banków w 2000 r. po audytach oraz w świetle sprawozdań skonsolidowanych.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-01-27
1 EUR4,7076
1 USD4,3252
1 CHF4,6961
1 GBP5,3505
100 JPY3,3309

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję