Komunikat prasowy

Komisja Nadzoru Bankowego na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2001 r. wyraziła zgodę na powołanie:

 • Macieja Damiana Semeniuka na stanowisko Prezesa Zarządu Danske Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Andrzeja Szukalskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku CZĘSTOCHOWA S.A. z siedzibą w Częstochowie,
 • Janusza Tomasza Maciejewicza na stanowisko członka Zarządu Banku CZĘSTOCHOWA S.A. z siedzibą w Częstochowie,
 • Krzysztofa Brejdaka na stanowisko członka Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach,
 • Grzegorza Jurczyka na stanowisko członka Zarządu Fiat Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Józefa Pawlika na stanowisko członka Zarządu Banku Cukrownictwa CUKROBANK S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
 • Mieczysława Maślanki na stanowisko członka Zarządu Małopolskiego Banku Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie,
 • Krzysztofa Piątkowskiego na stanowisko członka Zarządu Lukas Banku Świętokrzyskiego S.A. z siedzibą w Kielcach,
 • Witolda Grześkowiaka na stanowisko członka Zarządu Banku Powierniczo-Gwarancyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Stanisława Murawskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ludowego w Poznaniu,
 • Jana Lewandowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Bartoszycach,
 • Janiny Wieczorek na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Świerklańcu,
 • Elżbiety Barzyckiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Oświęcimiu,
 • Henryka Wereskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Biłgoraju,
 • Danuty Pakos na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich,
 • Lecha Andrzeja Chętnika na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Sztumie,
 • Marii Roman na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipnie,
 • Grażyny Fatz na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Radziejowie.

Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie na nabycie przez Commerzbank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem praw z akcji BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawniających do wykonywania ponad 33 proc. głosów, nie więcej niż 50 proc. głosów, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku.

Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na połączenie:

 • Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni i BWP-Unibank S.A. z siedzibą w Gdańsku przez przeniesienie majątku BWP-Unibank S.A. na Nordea Bank Polska S.A. w zamian za akcje Nordea Bank Polska S.A.,
 • Banku Spółdzielczego w Międzyrzeczu z Bankiem Spółdzielczym w Przytocznej.

Komisja Nadzoru Bankowego podjęła uchwałę:

 • w sprawie wysokości i warunków zaliczania do funduszy własnych banków spółdzielczych określonej części dodatkowej kwoty odpowiedzialności członków,
 • w sprawie zasad ustalania funduszy własnych banków,
 • w sprawie adekwatności kapitałowej banków,
 • w sprawie zasad wyznaczania koncentracji wierzytelności i zobowiązań pozabilansowych.

Komisja Nadzoru Bankowego przyjęła:

 • informację kwartalną GINB nt. realizacji przez banki komercyjne programów naprawczych,
 • informację GINB dotyczącą finansowania rynku nieruchomości przez banki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli banków hipotecznych w latach 1999-2001.

Komisja Nadzoru Bankowego pozytywnie zaopiniowała projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska.

Komisja Nadzoru Bankowego przyjęła Ocenę sytuacji ekonomicznej banków w okresie I-IX 2001 r..


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję