KOMUNIKAT PRASOWY

Komisja Nadzoru Bankowego na posiedzeniu w dniu 17 września 2001 r. wyraziła zgodę na powołanie:

  • Sławomira Sikory na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Ireny Złoto na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Legionowie,
  • Janiny Niżnik na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej,
  • Mirosława Grabca na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorzycach,
  • Ryszarda Sikory na stanowisko Prezesa Zarządu Morąsko-Zalewskiego Banku Spółdzielczego w Zalewie.

Komisja Nadzoru Bankowego wydała zezwolenie:

  • na nabycie przez KBC Bank N.V. z siedzibą w Brukseli akcji Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawniających do wykonywania ponad 66 proc. głosów, nie więcej niż 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku.
  • na nabycie przez Dresdner Bank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem akcji Banku Powierniczo-Gwarancyjnego S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, uprawniających do wykonywania ponad 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku.
  • na nabycie przez Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji Banku Cukrownictwa CUKROBANK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uprawniających do wykonywania ponad 66 proc. głosów, nie więcej niż 75 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku.

Komisja Nadzoru Bankowego zapoznała się z sytuacją banków komercyjnych realizujących programy naprawcze.

Komisja Nadzoru Bankowego przyjęła Ocenę sytuacji ekonomicznej banków w I półroczu 2001 r.

Komisja Nadzoru Bankowego przyjęła wzorzec porozumienia o współpracy Komisji Nadzoru Bankowego z zagranicznymi organami nadzoru bankowego.


[ Powrót ] [ Do druku ]

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-01
1 EUR4,7080
1 USD4,3254
1 CHF4,7222
1 GBP5,3279
100 JPY3,3307

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję